Anda di halaman 1dari 17

Mahali binMarwan

PENDAHULUAN
 RET ialah satu teori personaliti yang
mementingkan aspek kemanusiaan seperti
aspek pemikiran, emosi dan tingkah laku. Ia
berasaskan kepada andaian bahawa setiap
individu mempunyai keupayaan untuk bertindak
secara rasional atau tidak rasional. Kaunseling
diperlukan untuk menolong individu menyedari
dan membetulkan sistem pegangan nilai dan
kepercayaan yang tidak rasional ke arah yang
lebih rasional.
Dipelopori oleh Albert Ellis

Diperkenalkan dalam tahun 50 an

Dikenali sebagai Teori ABC

Mementingkan tiga aspek iaitu


kognitif,emosi dan perlakuan
FALSAFAH MENGENAI
MANUSIA
Kognitif Emotif Psikomotor
(Pemikiran) (Emosi) (Tingkah laku)

Emotif Psikomotor Kognitif

Psikomotor Kognitif Emotif

- Manusia dilihat secara holistik (keseluruhan)


TEORI RASIONAL EMOTIF
(R.E.T.)
A E
Peristiwa D Emosi Baru
B Menentang (Perubahan)
Penggerak Sistem
Sistem Change in
(Rangsangan) Kepercayaan
Kepercayaan Behaviour
(Belief System)
(Disputing

C Intervention)
Akibat
Emosi
(Emotional
Consequence)
Matlamat RET
Mengajar Klien bertanggungjawab atas diri sendiri.

Membaiki imej diri yang negatif.

Menjadi lebih produktif.

Membantu menguruskan masalah yang belum selesai.

Minat terhadap diri sendiri secara sederhana.


Minat untuk hidup bermasyarakat.

Kebolehan untuk mengarah hidup sendiri,


tanpa mengenepikan kerjasama dan bantuan
dari orang lain.

Bertoleransi ke atas kesalahan dan kesilapan


diri sendiri dan orang lain tanpa cemuhan.
Mempunyai fikiran terbuka dan flaksibel.

Mempunyai komitmen di dalam sesuatu yang


dilakukan.

Tidak bersikap utopia- apa yang dia mahu


semua dapat dan apa yang tidak diingininya
boleh dielakkan.

Sedia mengambil resiko yang berpatutan.


TEKNIK KAUNSELING RET
 KAEDAH KONGITIF

 KAEDAH EMOTIF

 KAEDAH TINGKAH LAKU


SIFAT TABII MANUSIA

 Seperti mana-mana teori-teori yang

dikemukakan RET juga membuat beberapa

andaian mengenai manusia dan sifat-sifat

tabiinya. Bagi ELLIS


MENGAPA DAN BAGAIMANA
GANGGUAN BERLAKU
 Menurut Ellis semasa kecil, kita mungkin
mempelajari berbagai-bagai kepercayaan
yang tidak rasional.

 Apabila perasaan tidak rasional, tingkah


laku kita menjadi ‘efektor’ kepada fikiran
Contoh:
 Idea bahawa seseorang itu semestinya
dikasihi dan diterima oleh setiap orang lain.
 Idea bahawa perkara-perkara yang
membahaya dan menakutkan merupakan
perkara-perkara yang harus diambil berat dan
haruslah sentiasa berwaspada dan berjaga-
jaga.
 Idea bahawa seseorang itu sepatutnya betul-
betul cekap, serba boleh, dan berjaya di
dalam semua lapangan jika seseorang itu
mahu dirinya dianggap sebagai berguna.
Idea-idea lain menurut Ellis

 Apabila seseorang itu selalu menyalahkan


dirinya sendiri.
 Apabila seseorang itu mementingkan “mesti”
dan “patut”

“aku ni bodoh betul”


“habislah peluang aku”
“ini semua kerana aku cuba spot soalan”
PERANAN-PERANAN DALAM
TERAPI RASIONAL EMOTIF

 PERANAN KAUNSELOR

 PERANAN KAUNSELI

Anda mungkin juga menyukai