Anda di halaman 1dari 33

SISTEM JINAYAH

AINUN SAADAH BINTI KAMARUZAMAN

NUR HAZWANI BINTI AMIN

NURUN SYAZWANI BINTI MD RADZI


Jinayah membawa maksud segala perbuatan dosa dan tercela

JINAYAH

Menurut ahli fiqh, jinayah merupakan perbuatan atau perilaku yang


jahat yang dilakukan oleh seseorang untuk mencerobohi atau
mencabul kehormatan jiwa atau tubuh badan seseorang yang lain
dengan sengaja
Apa itu sistem jinayah??

Kanun Jinayah Syar'iah atau undang-


undang jenayah syar'iah iaitu undang-
undang syarak yang bersabit dengan
kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh
seseorang yang boleh didakwa di bawah
kes jinayah syar'iah.
Hukum-Hukum
Jenayah Islam

Qisas Hudud Diyat Ta’zir


QISAS
QISAS

Manakala dari sudut syara' ialah


Qisas dari sudut hukuman balas bagi kesalahan
membunuh dibalas dengan bunuh,
bahasa bermaksud menghilangkan salah satu dari
memotong anggota orang lain atau
melukakannya atau
mencederakannya dibalas dengan
hukuman mengikut jenis kesalahan
yang dilakukannya.
"Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan kamu menjalankan hukuman
qisas(balasan yang seimbang) dalam perkara orang mati dibunuh"
( Surah al-Baqarah :178)

"Dan di dalam hukuman qisas itu ada jaminan hidup bagi kamu wahai orang-
orang yang berakal fikiran supaya kamu bertakwa“
( Surah al-Baqarah:179
Jenis –Jenis
Jenayah Qisas

Kesalahan- Kesalahan yang


diwajibkan hukuman Qisas
ialah

Menghilangkan atau
Membunuh dengan
mencederakan
sengaja (Dengan niat Melukakan orang
anggota tubuh badan
membunuh dan
dengan senjata yang
dengan sengaja lain dengan
seperti mata, hidung, sengaja.
boleh membunuh
telinga dan
pada adatnya).
sebagainya.
HUKUMAN TERHADAP KESALAHAN QISAS

• Mengikut Hukum Islam, qisas hendaklah dilakukan


terhadap penjenayah dengan hukuman yang sama seperti
mana dia melakukan kepada mangsanya.

• Membunuh dibalas dengan dibunuh, melukakan dibalas


dengan dilukakan dan mencederakan dibalas dengan
mencederakannya.
• Kesalahan membunuh dengan sengaja boleh
membawa kepada hukuman mati (iaitu qisas atau
bunuh balas) ke atas pesalah jika sabit
kesalahannya dan dia tidak mendapat
pengampunan daripada ahli waris mangsa.

• Pembalasan ini telah dilakukan Rasulullah SAW di


dalam kes kematian seorang remaja perempuan
Yahudi yang dihentak kepalanya dengan seketul
batu secara sengaja oleh seorang lelaki Yahudi dan
kes kematian seorang mangsa pembunuhan yang
ditemui terlantar di antara dua buah kampung.
HUDUD
Hudud dari sudut bahasa membawa maksud menahan atau
mencegah.

Manakala dari segi istilah ialah keseksaan yang telah ditetapkan oleh nas-nas al-

HUDUD Quran dan as-Sunnah yang wajib dilaksanakan sebagai hak Allah S.W.T atau
merosakan kepentingan masyarakat umum dan ketenteraman orang ramai iaitu
berzina, menuduh orang berzina, minum arak, memcuri, murtad, merompak dan
memberontak

Kadar hukumannya adalah mandatori dan tidak boleh dipinda


samaada dikurang atau ditambah.
Jenis-Jenis Jenayah Hudud
dan
Hukumnya

Zina Qazaf Minum Arak Mencuri Merompak Murtad

Persetubuhan haram
tanpa nikah yang sah Melemparkan Minum minuman Mengambil harta Mengambil harta Keluar dari agama
antara lelaki dan tuduhan zina tanpa yang memabukkan orang lain secara Islam samaada
perempuan. bukti terhadap dan boleh
orang lain dengan
senyap atau dengan perkataan
Hukumannya ialah orang yang baik. menghilangkan bersembunyi.
menggunakan
direjam sampai mati jika kekerasan, atau perbuatan.
Hukumannya ialah kewarasan akal. Hukumannya adalah Hukumannya ialah
telah berkahwin dan paksaan, ugutan
sebat 100 kali jika 80 kali sebatan. Hukumannya ialah potong tangan bunuh ( setelah
pesalah belum pernah 40 kali sebatan. dan ancaman. diberi tempoh untuk
berkahwin. bertaubat )
• Kesalahan curi, jika sabit, boleh menyebabkan pesalah dikenakan pembalasan had
potong tangan kanan dari pergelangannya.

• Di antara beberapa kes yang menunjukkan baginda telah melaksanakan pembalasan


had potong tangan ke atas pesalah ialah kes kecurian barangan Safwan bin
Umaiyyah, kes kecurian jubah seorang wanita, kes kecurian perisai besi dan kes
kecurian topi besi
DIYAT
 Diyat ialah denda yang wajib dibayar oleh orang yang melakukan jenayah
kerana kesalahan jenayahnya sebagai ganti qisas.

 Apabila keluarga orang yang dibunuh ( Pembunuhan sengaja) atau orang


yang dihilangkan atau dicederakan anggota atau yang dicederakan
memaafkan, maka diganti dengan diat.

 Hanya waris sahaja yang boleh memaafkan dan bukan pemerintah.


DIYAT PEMBUNUHAN

DIYAT DIYAT
MUGHALLAZAH MUKHAFFAFAH
Ganti kerugian yang Ganti kerugian yang
berat ringan
DIYAT
MUGHALLAZAH
Diyat Mughallazah di kenakan kepada orang yang membunuh secara sengaja (niat
membunuh dan dengan senjata yang boleh membunuh) dengan syarat dimaafkan dan
dipersetujui oleh waris orang yang dibunuh. Diyat tersebut hendaklah dibayar secara
tunai tanpa bertangguh atau beransur.

DIYAT
MUKHAFFAFAH
Diyat Mukhaffafah pula ialah bagi pembunuhan tidak sengaja (seperti tertembak
rakan yang disangkanya binatang buruan) atau pembunuhan yang seperti sengaja
(tidak niat membunuh dan dengan benda yang lazimnya tidak boleh membunuh).
Boleh dibayar secara beransur-ansur selama 3 tahun.

 Bagi pesalah perempuan diyat mereka adalah separuh dari diat lelaki dan diat
hamba adalah separuh dari diyat orang merdeka.
KADAR BAYARAN
DIYAT MUGHALLAZAH

 Diyat Mughallazah adalah satu diyat penuh iaitu 100 ekor unta yang
dibayar secara terus (tanpa tangguh) sebagaimana yang berikut:
- 30 ekor unta berumur 4 tahun
- 30 ekor unta berumur 3 tahun
- 40 ekor unta yang sedang bunting

 Diyat Mughallazah juga boleh dibayar dengan bayaran-bayaran


berikut:
- 33 ekor unta berumur 4 tahun
- 33 ekor unta berumur 3 tahun
- 34 ekor unta yang sedang bunting
KADAR BAYARAN
DIYAT MUKHAFFAFAH
 Diyat Mukhaffafah juga adalah satu diyat penuh iaitu 100 ekor unta
yang dibayar secara beransur-ansur (tangguh) selama 3 tahun dan
setiap tempoh masa satu tahun dibayar 1/3 diyat :
- 20 ekor unta umur 4 tahun
- 20 ekor unta umur 3 tahun
- 20 ekor unta betina umur 2 tahun
- 20 ekor unta jantan umur 2 tahun
- 20 ekor unta betina umur 1 tahun
 Kadar penuh untuk satu diyat penuh ialah 100 ekor unta.
 Para ulama' berpendapat boleh menggantikan 100 ekor unta dengan
harta yang senilai dengannya pada masa tersebut.
 Kadar diyat adalah dikira mengikut bilangan unta dengan harga
semasa iaitu harta yang paling bernilai ketika itu.
 Harta senilai dengan 100 ekor unta :
a. Wang Emas - 1,000 dinar
b. Wang Perak - 10,000 dirham
c. Lembu - 200 ekor
d. Kambing - 2,000 ekor
e. Persalinan - 200 persalinan lengkap.
DIYAT MENGHILANG ATAU
MENCEDERAKAN ANGGOTA

 Menghilangkan atau mencederakan anggota tubuh badan dengan sengaja


seperti mata, hidung, telinga dan lain-lain dikenakan qisas sebagaimana
kehilangan dan kadar kecederaan anggota.
 Tetapi jika orang yang terkena dengan jenayah tersebut memilih untuk
mengganti dengan diyat maka kadarnya adalah seperti berikut:
• 100 ekor unta untuk anggota tunggal sepert terputusnya lidah, hilang
akal, menyebabkan lumpuh seluruh badan dan hilang keupayaan
bersetubuh.
• 50 ekor unta untuk anggota berpasangan seperti dua mata dan lain-lain.
Jika kedua-duanya maka diyatnya 100 ekor unta.
• 33 ekor unta untuk luka yang sampai ke dalam bahagian otak.
• 33 ekor unta untuk luka yang sampai keselaput kepala.
• 25 ekor unta untuk anggota yang berpasang yang mempunyai kelopak
seperti 4 kelopak mata.
• 15 ekor unta untuk luka yang sampai ketulang dan mematahkannya
sehingga tergeser dari tempatnya.
• 10 ekor unta bagi luka yang memecah atau mematah tulang.
• 10 ekor unta untuk anggota yang mempunyai 10 sendi atau bahagian
seperti jari tangan dan kaki.
• 5 ekor unta untuk luka yang menampakkan tulang
Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata,

“Dua orang wanita dari suku Hudzail berkelahi, dan salah


satu melempar yang lain dengan sebuah batu, sehingga
ia dan bayi yang dikandungnya meninggal. Maka
keluarganya mengadukan pada Rasulullah SAW, dan
beliau memutuskan bahwa diyat janinnya adalah
seorang budak laki-laki atau wanita, sedangkan keluarga
pelaku harus membayar diyat pembunuhan wanita
tersebut.”
TA’ZIR
APAKAH TA’ZIR ?

BAHASA Menolak , mencegah atau menghalang

Hukuman yang dikenakan ke atas orang yang membuat kesalahan


ISTILAH atau maksiat di mana hukumannya tidak ditetapkan di dalam Al-
Quran dan hadis.
Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, at-Tirmizi dan al-Baihaqi
dari Bahz bin Hakim dari ayahnya, dari datuknya, bahawa :

“Bahawa Nabi s.a.w pernah menjatuhkan hukuman penjara terhadap pelaku


tuduhan palsu”
 Kesalahan-kesalahan hudud dan qisas yang tidak cukup
bukti untuk dikenakan hukuman

KESALAHAN
YANG
TERMASUK DI  Kesalahan-kesalahan seperti khalwat, mencuri yang tidak
BAWAH cukup nisab.
KATEGORI
TA’ZIR

 Perbuatan-perbuatan yang boleh mengganggu


ketenteraman awam.
NASIHAT

BUNUH TEGURAN

BUANG
ANCAMAN
DAERAH
HUKUMAN
BAGI
JENAYAH
TA’ZIR
SEBAT PEMULAUAN

PENGISYTIHARA
PENJARA N UMUM
DENDA &
MERAMPAS
HARTA
CONTOH PELAKSANAAN HUKUMAN TAKZIR :
KESALAHAN JUDI

“Wahai orang-orang yang beriman! Bahawa sesungguhnya arak dan judi dan
pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah, adalah
(semuanya) kotor (keji) dari perbuatan Syaitan. Oleh itu hendaklah kamu
menjauhinya supaya kamu berjaya”

(surah al-Maidah :ayat 90)


HIKMAH PELAKSANAAN
SISTEM JENAYAH Mengajar manusia untuk
mematuhi apa yang
diperintahkan oleh Allah
SWT dan juga Rasulullah
SAW

Memberi keadilan kepada


pihak yang menjadi mangsa Menjadi teladan kepada
umat manusia untuk tidak
melakukan kesalahan
sewenangnya.
HIKMAH PELAKSANAAN
SISTEM JINAYAH
Melindungi masyarakat
daripada bahaya jenayah
dan mencegah sebelum
berlaku.

Memperbaiki penjenayah
dan memperbetulkan
penyelewengan. Membersihkan dosa
penjenayah, mendidiknya
dan menyelamatkannya
daripada azab akhirat.
SEKIAN,
TERIMA KASIH.

Anda mungkin juga menyukai