Anda di halaman 1dari 13

Birchall (1992)

• Pemikiran reflektif memerlukan penggunaan pengalaman sedia ada


untuk menimbang segala kemungkinan tindakan alternatif yang
boleh menjayakan untuk mencapai objektif penyelesaian masalah
serta menetapkan keputusan bagi tindakan seterusnya.
Bincangkan Ungkapan Birchall Di Atas Ke Arah
Pencapaian Perubahan Tingkah Laku dalam
pengajaran Dan Pembelajaran Di Bilik Darjah.
Reflektif
• Proses seseorang untuk mengingat dan merenung kembali aktiviti
pendidikan (yang telah di fikirkan atau dialaminya)
• Menganalisis dan menilai kesan, termasuk memikirkan cara membaiki
dan merancang pengubahsuaian untuk digunapakai pada masa
hadapan
Pemikiran
reflektif

Pemikiran Kritis Pengalaman Renungan


dan Kreatif sedia ada Kembali Refleksi

PENYELESAIAN
Menilai tindakan
yang diambil

Refleksi terhadap
Pelaksanaan tindakan yang
diambil

Kefahaman baru
Merancang Tindakan
Pedagogi Rancang dan buat
pengubahsuaian
• Membuat pertimbangan dan pemikiran yang mendalam sebelum
merancang sesuatu aktiviti
• Mengimbas kembali Pdp dan melakukan penambahbaikan
• Menggalakkan pelajar menilai, memahami dan belajar drpd
pengalaman yang dialami
Pemikiran reflektif untuk pelajar
• Memperkenalkan masalah terbuka
• Melatih murid cekap menggunakan teknik selesai masalah
• Bimbing murid menggunakan pemikiran kritis
• Menggunakan pemikiran kreatif (membentuk hipotesis)
• Murid menggunakan pemikiran metakognitif
• Teknik penyoalan untuk mencetuskan daya pemikiran reflektif
metakognitif
• Flavel (1976). Metakognitif adalah pengetahuan seseorang mengenai
proses kognitifnya.
• Pengetahuan dan kawalan seseorang terhadap aktiviti pemikiran dan
pembelajarannya.
• Proses yang membantu murid mengawal proses pembelajarannya.
• CARA UNTUK BELAJAR SESUAI DENGAN DIRI PELAJAR
• Panduan menentukan tingkah laku untuk menyelesaikan masalah
• Persediaan untuk belajar
• Persediaan tempat belajar
• Penggunaan teknik belajar yang betul
• Belajar dengan lebih efektif