Anda di halaman 1dari 9

ETIKA DAN

PROFESIONALISME GURU
DALAM PENTAKSIRAN
NOR KAMILAH HANI BINTI JAMALUDIN
EDUP2063 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN
2PDPLI BC 1
GURU MALAYSIA
Rukun Negara kita
Kami guru Malaysia Panduan hidup kami semua
berikrar dan berjanji Di bidang pembangunan
Mendidik dan memimpin Kami tetap bersama
Putera puteri negara kita Membantu, membina
Pada Seri Paduka Negara yang tercinta

Kami tumpahkan setia


Amanah yang diberi
Kami tak persiakan
Apa yang kami janji
Tunai tetap kami tunaikan
PROFESIONALISME

Mempunyai
Pekerjaan Mempunyai Mempunyai badan atau
yang ilmu autonomi lembaga
memerlukan pengetahuan dalam yang
latihan dalam bidang bidang menjaga
yang khusus yang diceburi tersebut kepentingan
ahli
KOMPONEN GURU KOMPETEN

BEARE (2001)
Kurikulum
Pedagogi
Penilaian
Sumbangan kepada sekolah
Sumbangan professional
ANTARA TUGAS GURU SEBAGAI PENGURUS
PEMBELAJARAN

Menguruskan proses pentaksiran di dalam bilik


darjah dari segi :
Menyediakan item
Mentadbir item
Memeriksa item
Menganalisis item
Menyimpan rekod
Pelaporan pencapaian atau kemajuan murid
GURU TIDAK BERSIKAP POSITIF DALAM PENTAKSIRAN

Kajian kes ( melibatkan 80 orang guru di Johor)


• Dapatan kajian : min keseluruhan sikap positif guru dalam
mentaksir adalah pada tahap yang rendah dengan 2.68

CADANGAN :
1)Merapatkan jurang perbezaan kefahaman antara pentadbir
dengan guru
2)Penganjuran kursus dan bengkel berkaitan pentaksiran
3)Motivasi
ETIKA & PROFESIONALISME KETIKA MENTAKSIR

ADIL SAKSAMA TELUS

MEMATUHI GARIS
PANDUAN
KONSISTEN BERTERUSAN PENTAKSIRAN YANG
TELAH DITETAPKAN
OLEH KPM
::Panduan ETIKA Menjaga Rekod Perkembangan
dan Kemajuan Murid ::

Segala hasil pemerhatian hanya boleh dibincang dengan pihak


tertentu atau orang-orang berkenaan (ibu bapa, guru besar, pakar
perubatan, pihak-pihak atau orang-orang berkenaan).

Rekod murid tidak boleh dipamerkan

Kebenaran ibu bapa, penjaga murid perlu didapatkan untuk


mengambil gambar dan merakam video yang melibatkan murid
berkenaan

Memastikan segala rekod pemerhatian diberikan kepada ibu atau


bapa di akhir tahun.
RUJUKAN

• Noriati A. Rashid et, al asas kepimipinan danperkembangan


professional guru. Oxford Fajar Sdn Bhd
• Mook Soon Sang (2010) Profesionalisme Guru. Pts Profesional
Publishing Sdn Bhd

Anda mungkin juga menyukai