Anda di halaman 1dari 11

Pembelajaran Melalui

Pengalaman 3E
(explore, experiment and
experience)
Konsep Pembelajaran melalui Pengalaman 3E
(explore, experiment and experience)

 Pembelajaran melalui pengalaman (3E) merupakan antara strategi


Kurikulum PERMATA Negara dalam pelaksanaan aktiviti pembelajaran
kanak-kanak.
 Pembelajaran 3E merujuk kepada meneroka (explore), mencuba

(experiment) dan mengalami (experience).


 Pendekatan ini lebih menekankan pembelajaran melalui aktiviti
penerokaan dan eksperimen seperti yang selaras dengan Teori Piaget.
 Pembelajaran 3E lebih menekankan kanak-kanak memanipulasi dan
melibatkan diri dalam penyiasatan yang mendalam tentang bahan atau
objek.
 Sikap kanak-kanak yang suka bertanya dan menyiasat adalah
bersesuaian dengan penggunaan kaedah pembelajaran melalui
pengalaman 3E .
 Pembelajaran ini merujuk kepada pembelajaran secara keseluruhan
individu yang mencangkupi ketiga-tiga aspek domain kognitif,
psikomotor dan afektif.
Pendidikan Sains Awal Kanak-kanak

 Pendidikan Sains awal memfokuskan dengan deria/sensori dan


pemahaman dunia persekitaran.
 Proses Pendidikan Sains Awal Kanak-kanak pada peringkat awal
menekankan konsep pembelajaran aktif iaitu
penerokaan/penyiasatan.
 Kanak-kanak belajar memahami sesuatu konsep dengan baik
daripada pemerhatian, penerokaan, sentuhan, rasa dan manipulasi
bahan bagi membina kefahaman saintifik.
Explore
Penerokaaan

Experiment Eksperimen

Pengalaman
Experience
Penerokaan

 Kanak-kanak mula membuat penerokaan dengan


mengggunakan pencerapan yang mencetuskan tekaan
saintifik, membuat ramalan, dan seterusnya membuat
pemerhatian.
 Penerokaan saintifik menggalakan perkembangan kanak-
kanak dalam menyelesaikan masalah, mengenal pasti
kesan/akibat serta menyusun dan mengelas maklumat.
Fasa Penerokaan

 Kemahiran proses yang digunakan


 Memerhati
 Mengenal pasti
 membanding beza
 Kaedah penerokaan adalah kanak-kanak berinteraksi sesama
bahan dan pelajar lain.
 Meneroka fenomena alam semulajadi merupakan pendekatan
yang baik dan melibatkan penlibatan aktif kanak-kanak dan
pembelajaran berkesan.
Eksperimen

 Eksperimen sering diertikan dengan proses menjalankan


kajian atau penyiasatan tentang satu fenomena yang
berlaku dalam alam sekitar.

 Eksperimen juga adalah merancang dan menjalankan


penyiasatan untuk menguji sesuatu hipotesis mengumpul
data sehingga mendapat rumusan daripada penyiasatan.
 Eksperimen menggunakan kemahiran berfikir,
kemahiran proses sains dan kemahiran kolaboratif.

 Eksperimen bertujuan membina mewujudkan


perhubungan dan perkaitan yang munasabah.
Pengalaman

 Pemerhatian dan pengalaman kanak-kanak memberi kegembiraan


dan inspirasi.(Chenfeld,1995)
 Pengalaman juga menggunakan semua atau banyak mungkin deria
kanak-kanak seperti :
• Penglihatan
• Sentuh rasa
• Pendengaran
• Bau
 Pemerhatian dilakukan bagi mengumpul maklumat berhubungan
objek dan fenomena.

Apa yang kamu Bagaimana Ada bau atau


perhati? rasanya? tidak?

Bunyinya Tekstur kasar

macam mana? atau licin?