Anda di halaman 1dari 6

EVA ELVITAH JAUKIM

MATHILDA EISEY RICHAP


ANGELIN ASIANG
KEKUATAN
• Keyakinan diri
• Sewaktu menjalani ujian dan aktiviti-aktiviti perkhemahan.

• Potensi diri dapat ditingkatkan


• Sewaktu menjalani ujian dan aktiviti-aktiviti perkhemahan.

• Belajar cara menangani permasalahan saat akhir.


• Apabila tapak perkhemahan banjir, penyelesaian untuk mencari tempat tidur
dilakukan dalam masa yang singkat.
• Perubahan tempat aktiviti juga dapat ditangani.
KEKUATAN
• Pengurusan masa
• Semua jadual dipatuhi, walaupun ada sedikit masa yang lebih.

• Belajar cara mengurus majlis besar.


• Siswa pendidik diberikan kepercayaan untuk menguruskan program besar
seperti perkhemahan UB ini.

• Ilmu baharu
• Memberi hukum kawad.
• Ikatan
• Pandu arah
• Masakan rimba
KELEMAHAN
• Kurang meneroka (tempat perkhemahan).
• Perkhemahan dilakukan di kawasan sendiri, jadi kurang pengalaman untuk
meneroka tempat-tempat baharu.

• Persiapan tempat (kawasan perkhemahan).


• Tanah tidak rata, air bertakung.
• Perubahan tempat saat akhir.

• Perancangan yang tidak efektif.


• Tempat aktiviti yang tidak ditetapkan lebih awal.
• Perubahan secara tiba-tiba.
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
• Membuat perancangan dan persiapan tapak perkhemahan dengan
lebih awal dan sistematik.
- Agar tidak berlaku perubahan tempat pada saat-saat akhit.
• Melaksanakan perkhemahan di tempat baharu(luar kawasan ipgkt).
- Menambah pengalaman baharu.
• Menambah ketegasan dalam memberikan arahan.
- Untuk lebih mendisiplinkan setiap ahli unit beruniform.