Anda di halaman 1dari 10

Soalan subjektif UPSR

2017
#hellogais
Penyarah: En Muyang Anak Jami
Nama Ahli: Estherlyna Lumuk, Elsie Isabella,
Zayana Fadilah
Soalan Objektif
• 1 – analisis • 13 – reka cipta
• 2 – aplikasi • 14 – pengetahuan
• 3 –analisis • 15 –kefahamaan
• 4 – pengetahuan • 16 – kefahaman
• 5 – analisis • 17 – aplikasi
• 6 – menilai
• 18 - analisis
• 7 – pengetahuan
• 19 – pengetahuan
• 8 – analisis
• 20 – kefahaman
• 9 – analisis
• 10 – analisis
• 11 – pengetahuan
• 12 - analisis
No. Soalan Kata Kunci Aras LOTs HOTs
Pemikiran
21 Yang manakah Aplikasi 1m
22 Carta Menganalisis 1m
23 Apakah cara Aplikasi 1m
terbaik
24 Kaedah Aplikasi 1m
25 Menjelaskan Menganalisis 1m
26 Maksud Mengingat 1m
27 Kesimpulan Menilai 1m
28 Mewakilkan Menganalisis 1m
maklumat
29 Apakah jenis Aplikasi 1m
tanah
30 Apakah yang Mereka cipta 1m
akan berlaku
31 Manakah yang Mengingat 1m
benar
32 Kelaskan Menganalisis 1m
No. Soalan Kata Kunci Aras LOTs HOTs
Pemikiran
33 Manakah Memahami 1m
betul
berdasarkan…
34 Buruj Mengingat 1m
manakah
35 Urutan Mengingat 1m
36 Alat yang Mengaplikasi 1m
manakah
37 Berapakah Mengaplikasi 1m
ketinggian
38 Mewakili Menganalisis 1m
39 Pernyataan Mengingat 1m
manakah yang
betul
40 Urutan Menganalisis 1m
Soalan Subjektif
1(a)-pengetahuan
1(b)(i) – aplikasi
1(b)(ii) – analisis
2(a) – analisis
2(b) – menilai
2(c) – mereka cipta
3(a)(i) – pengetahuan
3(a)(ii) – pengetahuan
3(a)(iii) – penilaian
3(b) – analisis
3(c) – analisis
4(a) – pengetahuan
4(b) – pengetahuan
4(c) – analisis
5(a) – pengetahuan
5(b) - pengetahuan
No. Soalan Kata Kunci Aras LOTs HOTs
Pemikiran
5(c) Padankan Mengingat 1m
5(d) Bina jadual Memahami 2m
6(a) Bina siratan Aplikasi 2m
makanan
6(b)(i) Nyatakan Memahami 1m
6(b)(ii) Nyatakan Memahami 1m
inferens
6(b)(iii) Nyatakan Memahami 1m
hipotesis
7(a) Tujuan Memahami 1m
penyiasatan
7(b)(i) Menyatakan Menganalisis 1m
pembolehubah
7(b)(ii) Menyatakan Menganalisis 1m
pembolehubah
No. Soalan Kata Kunci Aras LOTs HOTs
Pemikiran
7(c) Nyatakan Menilai 1m
kesimpulan
7(d) Hitung jarak Mengaplikasi 2m
8(a) Kelaskan Menganalisis 2m
8(b) Nyatakan Memahami 1m
8(c) Nyatakan Memahami 1m
8(d) Nyatakan Menilai 1m
kepentingan

Anda mungkin juga menyukai