Anda di halaman 1dari 30

PLC Team

MANUSIA ITU CEMERLANG

Penciptaan manusia.mpg
PLC 2014
Komuniti Pembelajaran Profesional
(Professional Learning Community)
Penambahbaikan
Penambahbaikan Sekolah
Sekolah

Komuniti Pembelajaran Profesional

DE- COLLECTIVE SHARED


REFLECTIVE FOCUS ON COLLABORATION NORMS &
PRIVATIZATION
DIALOGUE STUDENT VALUES
OF PRACTICE LEARNING

STRATEGI PLC
PLC 2013 4
STRATEGY 1

PLC 2013
5
DIALOG REFLEKTIF (REFLECTIVE DIALOGUE)

Strategi PLC Deskripsi


Menggunakan Protokol Perbincangan Mesyuarat bulanan untuk
(Using Discussion Protocols) membincangkan artikel mengenai
pelbagai aspek pengajaran dan
pembelajaran.
(Sebagai contoh : Protokol Teks Empat A

Kelab Buku Sekumpulan guru membaca dan


(Book Clubs) membincang artikel atau buku setiap
bulan.

Kumpulan Belajar Belajar atau berbincang suatu topik yang


(Study Groups) khusus. Sebagai contoh, kemahiran
berfikir, pelbagai kecerdasan atau kajian
tentang minda.
Kritikan Video Pengajaran Guru Menonton dan berbincang klip video
(Video Critiques of Teaching Moments) pengajaran guru.
(Gunakan kaedah placemat)
6
PLC 2013
DEFINISI ‘CRITIQUE’
Membuat analisa secara kritis
( critical analysis) tentang sesuatu
subjek, situasi, karya sastera atau
seni.
DEFINISI ‘VIDEO CRITIQUE’
DALAM KONTEKS PLC

Menggunakan rakaman video sesuatu pengajaran


untuk membuat analisa dan memberi pendapat
dengan tujuan untuk meningkatkan kefahaman
atau membantu ahli panitia dalam pembelajaran
murid.
Critiquing Art, A Learning Process.flv
AKTIVITI 1
TAYANGAN VIDEO
(Dirty old shoe)
PERCAMBAHAN IDEA
Apakah bentuk analisa yang
anda boleh buat daripada video
yang ditonton?
dirtyoldshoe.wmv
MAKLUMBALAS PdP
DIRTY OLD SHOE
SKALA:
1. Tidak bagus
2. Bagus
3. Amat bagus
‘OBJEKTIF VIDEO CRITIQUE’

1. Menjana pemikiran ke arah penilaian kendiri.

2. Menyemai amalan dialog berkaitan PdP dalam


bilik darjah melalui analisis yang tepat.

3. Mengenal pasti ruang untuk perkembangan


profesional
PELAKSANAAN
AKTIVITI 2
TONTONAN VIDEO
Matapelajaran : Matematik
Tahun :3
Tahap pelajar : Bercampur
(Perdana,Linus,
Freshie perdana)
Matlamat LS : ‘Bridging’ antara murid
perdana,Linus dan Freshie

Perdana’.
PENGUKUHAN.dat KERJA KUMPULAN.dat PERKEMBANGAN 1.dat

PENUTUP.dat
PERKEMBANGAN 2.dat
KERJA KUMPULAN
Komen tentang Video Critic PdP.
1. Perkembangan 1
2. Kerja Kumpulan
3. Pengukuhan

~ Kumpulan A – BBB yang digunakan


~ Kumpulan B – Teknik dan kaedah pedagogi
~ Kumpulan C – Persekitaran PdP

Selamat berbincang dan membentang di Galery Walk.


CONTOH SOALAN REFLEKSI
KENDIRI
Apakah maklumbalas yang anda perolehi
daripada pelajar tentang PdP yang dijalankan?
Adakah objektif anda tercapai?
Adakah murid mencapai outcome yang
diinginkan?
CONTOH SOALAN REFLEKSI
KENDIRI
• Segmen video yang manakah memberi eviden
tentang pembelajaran murid?
• Bahagian manakah pada video menunjukkan
kekuatan intruksi anda?Kenapa?
• Bahagian manakah pada video menunjukkan
kelemahan intruksi anda?Kenapa?
ANALISA KRITIKAL
Bagaimana objektif pengajaran dinyatakan?
Adakah ianya menyediakan murid untuk proses
pembelajaran?
Bagaimana pembelajaran dikaitkan dengan
pengetahuan lepas?
Bagaimana kemahiran teknik penyoalan
disesuaikan dengan kepelbagaian tahap pelajar?
Bagaimana soalan dan perbincangan dalam
kalangan murid digalakkan?
BIDANG UNTUK PERKEMBANGAN
PROFESIONAL
BIDANG UNTUK PERKEMBANGAN
PROFESIONAL
PROTOKOL ‘VIDEO CRITIQUE’
Mengelakkan kecaman peribadi.
Memberi fokus kepada aspek profesional yang perlu
diperbaiki.
Memberi penekanan kepada idea-idea atau kaedah
yang boleh diteladani.
Mencadangkan ruang untuk dibuat
penambahbaikan.
JANGANLAH BEGINI……..

Killing Me Softly.wmv
Twilight - New Moon - Jacobs Transformation - YouTube_Converted.wmv
Jangan anggap “Not my job”.
Sekolah BERJAYA, “Cemerlang dan
Gemilang” adalah tugas kita semua.
Any Questions?

Ada soalan?

有问题没有?