Anda di halaman 1dari 27

Kepemimpinan Guru

Konsep Asas Kepemimpinan

• Segala bentuk aktiviti yang bertujuan


mempengaruhi pengetahuan, amalan dan motivasi
ahli-ahli.

• Mengikut Takrifan Kamus Dewan (2002),


kepemimpinan ialah keupayaan untuk memimpin.
• Menurut Fidler (1997)

– Keupayaan menjana rasa hala tuju dan keyakinan


dalam kalangan pengikutnya.

– Mempengaruhi pengikut ke arah mencapai matlamat.


Jenis-jenis Kepemimpinan

• Kepemimpinan Semula Jadi

- Manusia yang paling berpengalaman, serta


mempunyai kemahiran interpersonal yang tinggi.
Kepemimpinan Berkarisma
• Diutarakan oleh Max Weber (1947)

• Pemimpin berkarisma dapat menyelesaikan


masalah dengan berjaya.

• Pengikut akan mempunyai kesetiaan yang tidak


berbelah bagi .

• Tret-tret personaliti:
– Berorientasikan pencapaian.
– Berorientasikan kreativiti dan inovasi.
– Amat bertenaga dan penglibatan diri yang
tinggi.

– Keyakinan diri yang tinggi.

– Keperluan untuk menggunakan pengaruhnya


terhadap orang lain.

– Sanggup menanggung risiko.

– Membina (nurturing),bertimbang rasa dan


sensitif.
Kepemimpinan Birokratik

• Berstruktur dan berfungsi mengikut prosedur


yang ditetapkan. (Law by law)

• Pemimpin birokratik akan menggunakan kuasa


rasmi yangdiberikan melalui perlantikan
jawatan.
• Kurang memberi tumpuan terhadap keperluan
individu, lebih bersifat autokratik.

• Menurut Weber (1989), Kepemimpinan


birokratik bertujuan memaksimakan
kecekapan melalui pengurusan dengan
menggunakan pendekatan rasional.
• Pemimpin birokratik mementingkan aspek-
aspek berikut:

– Organisasi yang berorientasikan matlamat.


– Pembahagian bidang pengkhususan.
– Struktur berhierarki.
– Mementingkan peraturan dan tatatertib.
– Mempunyai prosedur kerja yang amat teknikal.
– Perjawatan berdasarkan kelayakan dan kecekapan
bidang.
• Ciri kepemimpinan birokratik dalam organisasi
sekolah:

– Struktur organisasi sekolah yang berhierarki dengan


guru besar di pucuk kepemimpinan.
– Guru-guru mempunyai kepakaran masing-masing.
– Terdapat peraturan sekolah dan jadual waktu
akademik untuk dipatuhi.
– Ketua bidang/panitia mata pelajaran.
Kepemimpinan Teragih
• Kepimpinan diagihkan dalam suatu jaringan
interaktif antara pemimpin dengan ahli-ahli di
dalamnya.
• Menimbulkan kerjasama dan keakraban
antara rakan sekerja.
• Cara pemimpin yang paling sesuai untuk
organisasi sekolah.
GAYA KEPEMIMPINAN

• LAISSEZ FAIRE
• DEMOKRATIK
• AUTOKRATIK
GAYA KEPEMIMPINAN

LAISSEZ FAIRE
• Dikenali – kepemimpinan delegatif
• Delegasi tugas kepada orang bawahan
• Pekerja bawahan buat keputusan sendiri tanpa merujuk
pemimpin
• Ketua memberi kebebasan sepenuhnya kpd ahli untuk
membuat keputusan
• Tidak menetapkan matlamat kumpulan
• Interaksi kurang
• Ketua tidak membuat penilaian, tidak memberi
pujian,kritikan, idea dan nasihat kecuali diminta oleh ahli
• ketua tidak menentukan tugas dan tanggungjawab ahli
• Ketua tidak menekankan prestasi,pencapaian dan
kecemerlangan ahli
• Ketua memberi tanggungjawab sepenuhnya kepada ahli dan
kadangkala ahli mengambil tugas ketua
GAYA KEPEMIMPINAN

LAISSEZ FAIRE
Ciri-ciri kepemimpinan (konteks sekolah)
• Pengetua/GB beri sedikit sahaja panduan dan bimbingan kerja
• Guru dan staf diberi kebebasan mutlakutk buat keputusan
kerja
• Pengetua/GB hanya sedia peralatan/sumber
• Pekerja(guru) diharap dapat selesaikan masalah sendiri
• Buat keputusan berkaitan pdp
• - boleh saran kemuka cadangan tambah baik berkaitan pdp
• - berkesan jika pekerja berkemahiran tinggi, pengalaman
luas, setia, bijak jalankan tugas
Kesan kepimpinan laissez-faire
• Wujud masalah disiplin
• Kualiti kerja sangat kurang
• Kadar motivasi kendiri sangat rendah
• Interaksi antara ketua dan ahli bebas atau tidak ada
sempadan langsung.
• Semangat kekitaan sangat rendah.
• T idak ada keyakinan diri
• Pengurusan ‘lemah’
GAYA KEPEMIMPINAN
LAISSEZ FAIRE
KEBAIKAN?
KELEMAHAN?
GAYA KEPEMIMPINAN
DEMOKRATIK
• Pemimpin galak pengikut main peranan penting buat
keputusan w/pun keputusan muktamad di tangan pemimpin
• Pemimpin beri bimbingan dan panduan
• Pengikut boleh kemukakan cadangan lain
• Antara salah satu gaya kepimpinan yang paling berkesan
• Mementingkan keputusan bersama
• Mengambil kira semua pandangan Majoriti
• Kritikan yang objektif
DEMOKRATIK
• Paling berkesan
• Dasar dan keputusan mengenai sesuatu aktiviti adalah hasil
daripada perbincangan
• Ketua membantu ahli membentuk matlamat dan alternatif
sendiri
• Ketua sebagai pemudah cara
• Ketua bersikap objektif dan adil dalam memberi teguran,
pujian dan kritikan. Matlamat ketua ialah ahli dapat memberi
sumbangan yang optimum.
• Ketua memberi kebebasan kepada ahli
• ketua mementingkan peningkatan prestasi, pencapaian dan
kesungguhan
GAYA KEPEMIMPINAN
DEMOKRATIK
Ciri-ciri kepemimpinan dalam konteks di sekolah?
GAYA KEPEMIMPINAN
DEMOKRATIK
KEBAIKAN?
KELEMAHAN?
GAYA KEPEMIMPINAN
AUTOKRATIK
• Pemimpin yang menentukan semua matlamat dan dasar
mengenai aktiviti termasuk peraturan, prosedur dan teknik
• Melantik jawatankuasa dan menentukan tugas,masa dan
tempat bagi sesuatu aktiviti.
• Orang bawahan tidak diberi peluang untuk memberi
cadangan.
• Hubungan sehala
• Memberi pujian dan kritikan secara peribadi.
AUTOKRATIK
• Kurang kepercayaan
• Bersifat kuku besi / tanpa soal
• Bersifat / menunggu arahan
• bergantung pada ganjaran
• Pemimpin yang menentukan semua matlamat dan dasar
mengenai aktiviti termasuk peraturan, prosedur dan teknik
• Melantik jawatankuasa dan menentukan tugas,masa dan
tempat bagi sesuatu aktiviti.
AUTOKRATIK
• Orang bawahan tidak diberi peluang untuk memberi
cadangan
• Hubungan sehala
• Memberi pujian dan kritikan secara peribadi
• 23. Kesan kepimpinan autokratik
• Orang bawahan mempunyai motivasi rendah
• Orang bawahan bekerja sungguh-sungguh semasa ada ketua
sahaja
• Interaksi sehala
• Orang bawahan terlalu bergantung kepada ketua
• Suasana tegang
GAYA KEPEMIMPINAN
AUTOKRATIK
KEBAIKAN?
KELEMAHAN?
Teori-teori Kepimpinan

• Teori kepimpinan awal memberikan tumpuan


kepada ciri-ciri yang membezakan antara
pemimpin dengan pengikut.
Sekian, Terima Kasih