Anda di halaman 1dari 12

PERANAN GURU

SEKOLAH RENDAH
PENGAMAL ILMU DAN
KEMAHIRAN
Shahril @ Charil Marzuki et.al (1993)
• Perancang, fasilitator dan pengurus pembelajaran
• Penyampai ilmu pengetahuan
• Pembentuk akhlak
• Pembimbing
• Contoh teladan, model

• Bertanggungjawab pembangunan insan dan negara.


• Ledakan teknologi maklumat
• Guru harus sentiasa kemas kini dan pertingkat ilmu
pengetahuan.
• Amalan guru sejajar dan sesuai dengan pendidikan semasa