Anda di halaman 1dari 15

ALAT GANTI PERKUSI

DISEDIAKAN OLEH:
ALVIANNA ANTHONY
RUJUKAN
• KSPK 2016

• https://www.howweelearn.com/spectacu
lar-homemade-musical-instruments/

• https://www.redtedart.com/musical-
instrument-crafts-for-kids/
ALAT PERKUSI
• Alat muzik yang dipalu, ketuk atau goncang
untuk menghasilkan bunyi.
• Contoh:
– Kompang
– Kerincing
– Kastenet
– Tamborin

(KSPK, 2016)
ALAT GANTI PERKUSI/
ALAT IMPROVISASI
• Alat yang digunakan bagi menggantikan alat
muzik sebenar bagi menghasilkan bunyi.

• “KE 1.2.3 Menghasilkan bunyi menggunakan


pelbagai alat improvisasi secara kreatif.”

(KSPK, 2016)
CONTOH ALAT
GANTI PERKUSI
SHAKER
BELLS
GUITAR
XYLOPHONE
TAMBOURINE
MARACAS
CASTANETS
DRUM
A mediocre music teacher tells.
A good music teacher explains.
A superior music teacher demonstrates.
A great music teacher inspires.
William Arthur Ward

SEKIAN,
TERIMA KASIH 