Anda di halaman 1dari 8

z

Haizuan, fauzan, Syukri, Shazlie


z Penggunaan tutur
Masalah pertuturan
kata bebas dari
mempengaruhi
berbaur perkauman
kefahaman konsep.
dan sensitiviti agama

Menambahkan Mewujudkan
pengetahuan suasana bilik darjah
tentang budaya lain. yang kondusif

Membina hubungan
dan interaksi antara
pelbagai kaum
dalam bilik darjah.
z
2.1 Penggunaan tutur kata bebas dari
berbaur perkauman dan sensitiviti agama
 Guru berperanan mengajar dan mendidik murid-murid di dalam sebuah kelas yang
terdiri daripada pelbagai latar belakang keluarga yang banyak mempengaruhi
tindakan dan kefahaman murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran
berlangsung.

 guru yang cekap mestilah bijak menyesuaikan diri dengan suasana bilik darjah
dan menjaga perlakuan dan tutur kata supaya bebas daripada unsur-unsur
yang berbaur perkauman dan sensitiviti agama semasa menyampaikan
penjelasan dan penerangan dalam bilik darjah

 rancangan pengajaran yang awal dan rapi perlu direka terlebih dahulu sebagai
langkah berhati-hati supaya guru dapat meminimumkan kesilapan sewaktu
sesi pengajaran dan pembelajaran.
z
2.2 Masalah pertuturan mempengaruhi
kefahaman konsep.
 Penggunaan pelbagai kaedah pengajaran dan teknik
pembelajaran yang sesuai amat penting bagi memastikan
kefahaman dan penerimaan pengetahuan murid yang terdiri
daripada pelbagai budaya adalah jelas dan tepat.

 Guru perlu menggalakkan murid-murid yang lemah bertutur


supaya kerap berinteraksi dan berkomunikasi dengan murid
Melayu untuk memantapkan lagi pertuturan mereka.
z
2.3 Menambahkan pengetahuan
tentang budaya lain.
 Pengetahuan tentang adat resam, budaya, kepercayaan dan sistem nilai
pelbagai budaya yang terdapat di Malaysia perlulah dikaji dan diteliti bagi
menambahkan dan meluaskan ilmu pengetahuan guru berkaitan amalan dan
budaya murid-muridnya di dalam bilik darjah.

 Pengetahuan awal guru terhadap budaya murid-muridnya amat penting dalam


menyusun aktiviti pembelajaran terutamanya di dalam subjek Kajian Tempatan (KT)
dan Pendidikan Sivik dan Kerohanian (PSK).

 perkongsian dan pertukaran ilmu tentang budaya masing-masing akan


berlaku dan secara tidak langsung aktiviti ini membolehkan jurang perkauman
antara murid dapat dihapuskan.
z
2.4 Mewujudkan suasana bilik darjah
yang kondusif
 Kelancaran pengajaran dan pembelajaran banyak disumbangkan oleh
kerjasama dan perhatian yang diberikan murid-murid semasa sesi
pengajaran dan pembelajaran berlaku.

 penyusunan kedudukan meja murid-murid dalam bilik darjah hendaklah


melibatkan semua kaum.

 Konflik yang timbul sesama murid dalam bilik darjah terutamanya yang
melibatkan perkauman perlu diatasi segera bagi mengelakkan masalah
tersebut menjadi lebih besar.
z
2.5 Membina hubungan dan interaksi antara
pelbagai kaum dalam bilik darjah.

 Guru mestilah berupaya menyusun dan merangka pelbagai aktiviti yang


melibatkan penyertaan semua murid.

 Aktiviti pengajaran dan pembelajaran perlu mengambil kira peluang


yang sama rata kepada setiap ahli kumpulan.

 Dengan adanya aktiviti yang dirangka dengan baik, guru dapat


mengelakkan prejudis antara murid yang berbeza budaya.
z

 Sekian, terima kasih

Anda mungkin juga menyukai