Anda di halaman 1dari 9

ISTILAH-ISTILAH ASAS DALAM

ULUM AL HADITH…

Disediakan oleh:
1.nur zahirah bt ajiruddin
2.nur dahiyah bt abd ghani
3.nur asyikin najihah bt halimin
ISTILAH-ISTILAH ASAS
DAN PENGERTIAN.

ISTILAH PENGERTIAN
Sanad •Rangkaian perawi-perawi
hadith daripada pengumpulan
sehinggalah kepada
rasulullah.(jalan yang
menghubungkan kepada
matan hadith).
Isnad •Menyandarkan sesuatu
hadith melalui rangkaian
perawi.

Musnad •Nama sejenis kitab hadith


yang disusun berdasarkan
nama sahabat rasulullah
secara berturutan.
Musnid •Orang yang meriwayatkan
hadith dengan isnadnya
sama ada ia mengetahui ilmu
hadith atau tidak.

Rawi •Orang yang meriwayatkan


hadith rasulullah.
Matan •Lafaz-lafaz hadith yang
membentuk pengertian
sesudah sanad atau yang
dilafazkan oleh rasulullah.
NAMA-NAMA PERAWI YANG
MASHYUR.
SAHABAT RIDWAN AL TABIIN RIDWAN ITBAI AL TABIIN
ALAIHIM AJMAIN ALLAH ALAIHIM RIDWAN ALLAH
AJMAIN ALAIHIM AJMAIN
Abu hurairah Said bin musayyab Malik bin anas

Aisyah bt abu Khias bin abi Ibnu abi ameer al


bakar hazam asbahi
Abdullah bin omar Abu uthman al Abdul rahman bin
nahdi amru al auzai’
Abdullah bin Ibnu shuhab al Sufian bin said al suri
abbas zahra
Jabar bin abdullah Al hasan al basori Shu’bah bin al haji al
at’ki
Anas bin malik Abu rija’ al atoridi Al imam al syafie
KEPENTINGAN
MENGETAHUI SIFAT
PERAWI

Sifat perawi yang adil serta dhobit dalam


sesebuah hadith sangat penting kerana ia
adalah penentu kepada martabat sesebuah
hadith sama ada diterima atau
ditolak,kuat atau lemah.
PENGHAYATAN

Memahami dam mengamalkan sunah


rasulullah dalam kehidupan seharian.
Sentiasa mempertahankan kebenaran
sunah rasulullah.
Menjauhi amalan yang bertentangan
dengan rasulullah.
TERIMA KASIH…