Anda di halaman 1dari 13

CIRI-CIRI KHUSUS AGAMA

ISLAM:
ALAMIYYAH
Maksud Alamiyyah

 Islam merupakan agama yang universal, tidak terikat


dengan masa, tempat, dan ruang

 Islam sesuai untuk semua manusia, bangsa dan tidak


terbatas pada masa-masa tertentu.

 Islam juga memberi rahmat kepada semua manusia


dan makhluk di muka bumi
HAK KEMANUSIAN
 Manusia adalah makhluk yang paling
mulia di sisi Allah s.w.t  Kebebasan bersuara
 Kebebasan melindungi nyawa
 Islam amat menekankan kesaksamaan  Kebebasan beragama
dan keadilan (menjaga hak manusia).  Kebebasan memiliki harta
 Kebebasan memelihara kehormatan

 Semua manusia mempunyai haknya dan maruah diri


yang tersendiri dan manusia itu  Hak untuk mendapatkan kesihatan
berhak mendapat haknya jika dia  Hak untuk mendapatkan pendidikan
berhak.  Hak untuk memelihara harta benda.
DIPLOMASI DALAM ISLAM
 Maksud diplomasi ialah keseluruhan kegiatan untuk melaksanakan
politik luar negeri suatu negara dalam hubungannya dengan
negara lain
DIPLOMASI DALAM ISLAM
Pemimpin mestilah mempunyai ciri-ciri seperti:

 Menegakkan masyarakat Islam


Sesungguhnya Rasullullah saw telah mendirikan masyarakat Islam ini
ketika baginda memimpin negara Islam Madinah Al-Munawwarah

 Pengukuhan dan Pemantapan Akidah


Rasullullah saw sebelum menegakkan masyarakat Islam Madinah
,baginda telah mentarbiah para pengikutnya selama 13 tahun di Mekah
agar mereka memiliki akidah yang mantap dan kukuh. Dengan akidah
yang mantap itulah mereka menegakkan Daulah Islamiyah di Madinah
dan membentuk masyarakat Islam yang belum pernah wujud sebelum
daripada itu.
 Membentuk persaudaraan Islam hakiki
Persaudaraan merupakan rukun penting kepada kesejahteraan dan kestabilan
masyarakat dan negara Islam. Semasa menjawat jawatan ketua negara Islam
Madinah, baginda telah menekankan perkara ini, lalu baginda
mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ausar dengan ikatan Ukhuwah
Islamiyah yang kuat. Persaudaraan ini kemudiannya telah melahirkan kasih
sayang ,tolong-menolong, ,tolak-ansur dan seterusnya membuahkan
perpaduan umat.

 Menegakkan keadilan di dalam masyarakat


Keadilan tidak akan tegak selagi tidak dilaksanakan syariat Islam di dalam
negara. Ini kerana Syariat Islam sahajalah yang adil dan saksama kerana
sumbernya ialah Tuhan Pencipta alam yang Maha mengetahui keperluan
hidup manusia. Jadi, di dalam pemerintahan Islam keadilannya meliputi
semua lapisan masyarakat sama ada orang miskin atau orang kaya, orang
bawahan atau orang atasan, pemimpin atau rakyat dan orang Islam atau pun
orang yang bukan Islam. Tidak ada pilih kasih, berat sebelah dan diskrimikasi.
Keadilan yang beginilah yang menjadi impian manusia.
 Menyebarkan dakwah Islamiyah
- Allah menerangkan bahawa diantara tanggungjawab pemimpin dan
pemerintah Islam ialah menyebarkan dakwah Islamiyah (amar
makruf-nahi mungkar).
- dakwah ini merangkumi orang Islam dan orang bukan Islam.
- bertujuan untuk membentuk sebuah masyarakat Islam yang
benar-benar menghayati Islam.
- dakwah kepada orang bukan Islam bertujuan untuk menarik
mereka kepada kemurnian ajaran Islam dengan harapan mereka
berhasrat untuk memeluk agama Islam atau sekurang-kurangnya
mereka menerima sistem pemerintahan Islam.

 Mempertahankan Islam dan bumi umat Islam


TAARUF DALAM ISLAM
 Secara bahasa ta’aruf bermaksud ‘berkenalan’ atau ‘saling mengenali’.

 contohnya, adab pergaulan, adab berkenalan mempunyai batasannya


tersendiri.

 Perkenalan untuk tujuan memilih pasangan hidup antara seorang lelaki


dengan seorang perempuan juga disebut taaruf.

 Islam telah menggariskan panduan kpd umat Islam had atau batas
perkenalan antara pasangan sebelum berkahwin.

 Ta’aruf atau perkenalan yang dianjurkan dalam islam adalah batas-batas


yang tidak melanggar syariah islam itu sendiri.
TAKAFUL DALAM ISLAM
 takaful dari segi bahasa ialah saling jamin menjamin,menjaga atau
memelihara .

 secara amnya mempunyai persamaan dgn insurans konvensional

 Tujuan untuk membantu golongan yang tidak bernasib baik tetapi


takaful merupakan insurans yang berteraskan islam dan diuruskan
mengikut hukum-hukum dan syariah islam.

 takaful mendapat pengiktirafan dari jakim serta halal dimana semua


simpanan dan pelaburan ditolak zakat.

 takaful tidak mengandungi unsur-unsur gharar,riba dan judi.


TAFAHUM DALAM ISLAM
 tafahum ialah saling memahami

 Setelah kita kenal, kita perlu memahami seseorang itu.

 Dengan memahaminya, kita dapat memilih dengan sesiapa yang


kita boleh jadikan teman bergaul.

 Dengan saling memahami maka setiap individu akan mengetahui


kekuatan dan kelemahan masing2.

 Melalui cara ini, akan lahirlah ta’awun (saling tolong menolong)


dalam persaudaraan.
 Ukhuwah tidak dapat berjalan apabila seseorang selalu ingin
difahami dan tidak berusaha untuk memahami orang lain.

 Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan


kamu dari lelaki dan perempuan, dan Kami telah menjadikan
kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu
berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu dengan
yang lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah
orang yang lebih taqwanya di antara kamu, (bukan yang lebih
keturunan atau bangsanya). Sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui, lagi Maha Mendalam PengetahuanNya (akan keadaan
dan amalan kamu).
alhujurat:13
TOLERANSI DALM ISLAM

 Setiap muslim berbuat baik sesame manusia selama tidak


ada sangkut pautnya dengan hal agama

 Islam mengajarkan menolong siapa pun, baik orang miskin


maupun orang yang sakit

 Tetap menjalin hubungan kerabat pada orang tua atau


saudara non muslim

 Boleh memberi hadiah pada non muslim


NILAI-NILAI MURNI / sifat mahmudah
Taubat Ikhlas
 kembali daripada keburukan kepada kebaikan  memfokuskan niat dalam setiap ibadah atau kerja dilakukan semata-
mata karena Allah subhanahu wa ta’ala dan diqasadkan ( niat ) untuk
menjunjung perintah semata-mata serta membersihkan hati dari
Khauf (takut) dosa riya’ , ujub atau menginginkan pujian manusia.

 rasa gementar dan rasa gerun akan kekuatan dan kebesaran Allah
s.w.t. serta takutkan kemurkaanNya dengan mengerjakan segala Tawakkal
perintahNya dan meninggalkan segala laranganNya
 menetapkan hati dan berserah kepada Allah atas segala hal, yakin
bahwa Allah adalah yang mengadakan dan memerintahkan tiap-tiap
Zuhud sesuatu. Berserah kepada Allah hendaklah disertai dengan ikhtiar
yang sempurna.
 Dunia adalah sebagai tempat berbuat kebaikan dan amal soleh untuk
akhirat yang kekal abadi selama-lamanya.
Mahabbah (kasih sayang)

Sabar  Cintailah manusia dengan apa yang engkau cintai bagi dirimu sendiri,
niscaya engkau menjadi manusia yang paling adil
 menahan diri dari keluh kesah pada sesuatu yang tidak disukai.

Redha
Syukur
 mengaku dan memuji Allah atas nikmat yang diberi dan menggunakan
segala nikmat itu untuk berbuat taat kepada Allah subhanahu Dzikrul Maut (mengingat mati)
wata‘ala.  Senantiasa mengingat bahwa kematian itu pasti mendatangi masing-
masing dari kita.