Anda di halaman 1dari 21

PAKK 3223

Bimbingan Dan Asuhan Pendidi


kan Awal Kanak-Kanak
Nama : Leong Siew Yieng
Ling Ngei Jing
Wee Zhen Yong
Unit : P3
Pensyarah : Encik Ahmad Jalalulail Abd Manab
Tiga Elemen Pembelajaran Dalam Bimbingan
Dan Asuhan
Membuat
Penerokaan
(experiment
(explore)
)

Pengalaman
(experience)
Konsep 3E
Pendekatan ini menekankan kepada pembinaan
keupayaan kanak-kanak untuk merangsang minda
dengan menggunakan kaedah meneroka, membuat
dan mengalami sendiri melalui permainan.
Pengenalan….
• Pembelajaran berasaskan konsep 3E melibatkan pembelajaran secara hands-
on dan aktif.

• Kanak-kanak diberi peluang meneroka masalah atau perkara-perkara yang ter


dapat dalam persekitaran mereka.

• Kaedah ini membolehkan kanak-kanak menyiasat perkara yang mereka ingin t


ahu dan menerokai bahan-bahan di persekitaran seperti tumbuh-tumbuhan,
batu-batan, serangga, haiwan, air, angin, magnet dan lain-lain.
Konsep 3E membina ciri-ciri penyelesaian
masalah secara saintifik dan dapat
meningkatkan kefahaman kanak-kanak
terutama tentang dunia persekitaran
mereka.
• Pelbagai aktiviti yang dijalankan di dalam taska membolehkan
kanak-kanak menguasai dan menggunakan kemahiran 3E.

• Contoh:
• Menguji campuran minyak dan air

• Membuat buih dari sabun

• Mengukur jarak atau panjang objek

• Mengukur berat dan tinggi rakan-rakan mereka


• Melalui eksperimentasi, kanak-kanak belajar mengendali dan
menggunakan alat-alat seperti kanta pembesar, perangkap ser
angga, jangka suhu, penimbang, dan alat-alat lain-lain.

• Kanak-kanak diberi peluang menguji idea-idea mereka sendiri,


meneliti perhubungan dan memanipulasi bahan-bahan.
Persekitaran Pembelajaran 3E
Skop Bidang 3E

A
l
a Alam
AlamHidupan
Semesta
Bahan
m

F
i
z
• Benda yang terdapat dalam alam.
Alam • Bukit, gunung, laut, sungai, tasik,
langit, pelangi.
semesta

• Terdiri daripada kejadian-kejadian


Alam alam (hujan, panas, sejuk, angin)
• Menerokai bentuk, saiz, corak,
fizikal mesin, mainan, magnet,
pergerakan, tekanan dan teknologi.
• Bahan-bahan di sekeliling
Alam • Batu, kayu, tanah, kertas,
bahan kain, warna, bahan
makanan.

• Menerokai benda-benda
Alam hidup.
hidupan • Tumbuh-tumbuhan, haiwan,
serangga, manusia.
Contoh Aktiviti 3E
Contoh Aktiviti 1 :
Nature Walk (Meneroka Alam Semula jadi)

• Nature walk memberikan kanak-kanak pengalaman secara langsung (first hand ex


perience) yang melibatkan penggunaan kelima-lima deria iaitu penglihatan, sentu
han, rasa, bau dan pendengaran.

• Penglibatan kanak-kanak semasa nature walk dapat memupuk daya imaginasi dan
kreativiti mereka serta pemerhatian yang baik.

• Aktiviti ini juga dapat menanamkan rasa cinta kanak-kanak kepada alam sekitar da
n melatih mereka sebagai pencinta alam sekitar.
• Ianya boleh dilakukan dengan berjalan di taman, di sekitar TASKA atau di kaw
asan berdekatan.

• Semasa aktiviti nature walk, kanak-kanak dapat meneroka, mengalami sendir


i dan membuat eksperimen dengan objek-objek yang terdapat di persekitara
n.

• Aktiviti ini dapat menimbulkan keseronokkan di mana kanak-kanak dapat me


mbuat penemuan baru, membuat inferen dan menggumpul koleksi bahan-ba
han yang dijumpai di persekitaran.
Contoh aktiviti yang boleh dijalan
kan semasa nature walk ialah:

Meneroka Meneroka dan


tumbuh- memeriksa
tumbuhan haiwan

Meneroka batu-
batan
Peralatan Yang Digunakan Dalam Natu
re Walk
kanta pembesar pita pengukur
Kamera gunting atau pisau
beg plastik Botol
Bekas Tali
sudip tanah kertas dan pensil
Perkara-perkara yang perlu diambil
perhatian semasa melakukan Nature
Walk :
• Guru menerangkan peraturan dan keselamatan seperti kanak-kanak tidak
boleh keluar dari kumpulan dan hanya mengutip objek-objek yang tidak b
ahaya.

• Objek-objek yang telah dikutip hendaklah diletakkan dalam bekas yang di


sediakan.

• Pada akhir aktiviti kanak-kanak perlu mencuci tangan dan kaki atau menu
kar pakaian mereka.
Contoh Aktiviti 2: Eksperimen S
ains
Meneroka bayang-bayang di waktu pagi atau petang

Membuat doh

Meneroka pergerakan dan lantunan bola

Meneroka ciri-ciri tumbuh-tumbuhan, biji benih dan


bentuk-bentuk dan tekstur daun

Membuat pengelasan, mengumpul dan melukis


daun/bunga/buah-buahan
Sekian,
Terima Kasih.

Anda mungkin juga menyukai