Anda di halaman 1dari 10

SJHK 3103

Penulisan Sejarah

Ciri-ciri penulisan sejarah

Disediakan oleh:
 Chin Xiao Hui
 Lee Kuah Chin
 Mangayarkarasi a/p Shanmugam
PISMP SEM 6
Pensyarah: AMB JUN 2015
 Dr Asraf
ilmiah

Objektif

Ciri-ciri penulisan
Laras bahasa
sejarah

Gaya penulisan

Motif
Ilmiah
- Sesuatu yang bersifat keilmuan
Definisi - Topik menarik
- Memiliki erti penting

- Kemampuan calon penulis dalam


Contoh
pencarian dan pengumpulan
sumber
- Intepretasi data sehingga
memperoleh fakta
- Menilai keaslian sumber (dapat
menunjukan hubungan sebab-
akibat).
Objektif
Definisi - Tidak bias
- Sesuai dengan kenyataan,
termasuk juga yang tersembunyi.
- Tidak memihak dan tidak terikat

Contoh - Bagi Leopold Von Ranke, matlamat


penulisan sejarah adalah untuk
menggambarkan kejadian
“sebagaimana sebenarnya berlaku”
yang membiarkan fakta-fakta sejarah
bercakap dengan sendirinya tanpa
penglibatan sejarawan.
Laras bahasa

- Gaya dan penggunaan sesuatu


Definisi
bahasa
- Gaya merujuk kepada pelisanan dan
penulisan
- Penggunaan merujuk kepada
penutur, pendengar, situasi, topik
dan tujuan perbincangan
- Bentuk bahasa tertentu yang sesuai
untuk digunakan mengikut situasi
Contoh - Laras bahasa biasa: Hai Mat! Nak ke
mana tu?
- Laras bahasa sastera: Apabila
berbicara mengenai kesusateraan,
kita sebenarnya akan
membincangkan beberapa aspek
seperti…..
- Laras bahasa ekonomi: Jumlah
dagangan negara melonjak ke tahap
yang tertinggi sebanyak …..
Gaya penulisan
Definisi - Gaya dan bahasa rasmi / formal
- Bentuk karya tulis (bentuk paper,
artikel dan buku sejarah) bukan
surat kepada teman, novel dan
cerita pendek
- Hendak usaha mengembangkan
gaya peribadi sendiri

Sejarawan akan menulis karyanya setelah melalui proses


pemilihan tajuk, proses mengumpul dan memilih sumber
serta melakukan tafsiran terhadap fakta-fakta dari sumber-
sumbernya.
a. Gaya Penyampaian
Contoh
-Apakah bentuk yang paling baik
digunakan?
Berhujah? Berbahas? Bercerita?
b. Gaya bahasa
-Sesuai kepada sasaran penulisan sama
ada umum (popular), pelajar sekolah
(separa ilmiah) dan pejalar universiti
(ilmiah).

–ELAK MENULIS SESUKA HATI –


Motif
Definisi - Mencari kebenaran sesuatu peristiwa
- Pada awal abad ke-20, kemunculan
Contoh gerakan nasionalisme di Tanah Melayu
telah membawa kepada penulisan sejarah
yang bersentrikkan tempatan.
- Motif penulisan sejarah pada ketika itu
adalah untuk mengangkat dan meniup
semangat anti-penjajahan di Tanah
Melayu.
- Selepas merdeka, antara motif penulisan
sejarah termasuk membantu kepada
pembinaan sebuah negara bangsa supaya
masyarakat mampu mengenali diri dan
bangsanya sendiri melalui sejarah.
Sekian Terima Kasih!