Anda di halaman 1dari 2

Pengetahuan Pedagogi

TEKNOLOGI Kandungan (PCK)


PENGAJARAN
Pedagogi + Kandungan
Pengetahuan
Kandungan (CK)
Pengetahuan
Pengetahuan Teknologi pengajar terhadap
Satu proses secara sistematik Kandungan (TCK) kandungan yang
yang bertujuan untuk akan disampaikan
meningkatkan kualiti dan Teknologi + Kandungan kepada
keberkesanan PdP melalui pelajar (Koehler &
pengaplikasian media yang Mishra, 2009).
TPACK
telah direka bentuk hasil Pengetahuan Pedagogi
daripada analisis keperluan (PK)
Pengetahuan Teknologi
pendidikan masa kini.
Pedagogi (TPK) Pengetahuan jenis
Pengetahuan pedagogi yg dpt
Teknologi + Pedagogi Teknologi (TK) menyokong
pengajaran berkesan
TPACK (Koehler & Mishra,
2008).

Pengetahuan terhadap
Technological Pedagogical And Content Knowledge jenis-jenis alatan termasuk
boleh mengendalikannya
Merupakan sebuah model yang dapat membantu guru dalam menilai di mana kekuatan dengan baik sehingga
memudahkan cara
dan kelemahan terhadap pengetahuan mereka tentang kandungan, pedagogi dan
pekerjaan seorang
teknologi dan bagaimana bahagian-bahagian tersebut berkerjasama untuk mewujudkan pengajar (Koehler, 2011).
sebuah kaedah pengajaran dan pembelajaran yang inovatif
Rujukan
• Koehler, M. & Mishra, P. 2009. What is technological pedagogical content knowledge (TPACK)?
Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 60–70. Retrieved
from http://www.editlib.org/p/29544?nl
• Koehler, M. J. & Mishra, P. 2008. Introducing TPCK. In AACTE Committee on Innovation and Technology. (Ed.),
Handbook of technological pedagogical content knowledge (TPCK) hlm.1–29. New York: Routledge.
• Koehler, M. 2011. Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK).
http://mkoehler.educ.msu.edu/tpack/what-is-tpack/
• Norasiah Abdullah, Nor Risah Jamilah Mat Lazim & Rosnah Ahmad Zain. (2009). Teknologi dalam pengajaran
dan pembelajaran. Kuala Lumpur: Penerbitan Multimedia.

Anda mungkin juga menyukai