Anda di halaman 1dari 11

Pendidikan kelas abad ke-21

Terdapat lapan
jenis pendidikan
kelas abab ke-21.
Pendidikan yang menjurus ke
arah Kemahiran Berfikir Aras
Tinggi (KBAT) telah diamalkan di
dalam bilik darjah.
 menjadikan murid pada abad ke-21 kelak.
pengajaran guru yang
bertunjangkan Kurikulum
Standard Sekolah Rendah
(KSSR) dan Kurikulum Standard
Sekolah Menengah (KSSM)
 Selaras dengan transformasi pendidikan
negara dalam Pelan Pembangunan
Pendidikan Malaysia (2013-2025).
pengorbanan dan keprihatinan guru
yang tidak sedikit.

 Pelajar pada alaf baharu


ini tidak gemar
dikongkong pergerakan
mereka di dalam kelas.
cara 'chalk and talk' tidak
relevan lagi.

 Murid-murid mudah berasa bosan apabila


pengajaran sehala oleh guru yang tidak
memberikan peluang kepada murid untuk
menyuarakan pendapat mereka.
penggunaan komputer dan 'smart
board'

 menarik minat pelajar


Penggunaan pelbagai jenis bahan
bantu mengajar yang
bersumberkan internet
 Cara ini amat disukai oleh
pelajar
Pengajaran guru yang berbantukan
laman sosial seperti Facebook,
WhatsApp atau Instagram perlu
diperluas selain penggunaan mel
elektronik atau Google Chrome
secara komprehensif.
Pelajar dibahagikan ke dalam
Kumpulan
 Pelajar dapat kolaboratif antara satu sama
lain.