Anda di halaman 1dari 12

HUBUNGKAIT ANTARA FPK DAN FPG

Falsafah Pendidikan Negara (1988)


FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
(gabungan matlamat, Dasar-dasar dan amalan pendidikan)

Pembangunan kemanusiaan

Menghasilkan perkembangan individu secara


menyeluruh, bersepadu, seimbang dan harmonis dari
segi intelek, rohani, emosi dan jasmani

FPG
(Jenis Guru yg dihasratkan)
PEMBENTUKAN FALSAFAH PENDIDIKAN GURU

Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung
aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan
Individu dan memelihara sebuah masyarakat yang bersatu-padu, demokratik, progresif
dan berdisiplin
ANALISIS FPG MERUJUK KEPADA ELEMEN-
ELEMEN YANG TERKANDUNG

-BERPEKERTI MULIA
-BERPANDANGAN PROGRESIF DAN SAINTIFIK
-BERSEDIA MENJUNJUNG ASPIRASI NEGARA
-MENYANJUNG WARISAN KEBUDAYAAN NEGARA
-MENJAMIN PERKEMBANGAN INDIVIDU
-MEMELIHARA SUATU MASYARAKAT YANG BERSATU PADU, DEMOKRATIK, PROGRESIF DAN BERDISIPLIN
ANALISIS FPG MERUJUK KEPADA CABANG FALSAFAH

CABANG FALSAFAH CIRI-CIRI FPG ANALISIS


METAFIZIK -Menjamin perkembangan individu -Peranan guru sebagai agen
-Memelihara masyarakat yang perubahan dalam dunia pendidikan
bersatu padu, demokratik, progresif yang dinamik- realiti bidang
dan berdisiplin pendidikan
EPISTEMOLOGI -Berpandangan progresif dan -Tanggungjawab guru untuk
saintifik memperoleh ilmu baru agar tidak
ketinggalan zaman
AKSIOLOGI -Berpekerti mulia,menyanjung -Guru sebagai rol model dan
warisan kebudayaan negara teladan yang baik, bermoral,
beretika dan bersifat professional
LOGIK -Berpandangan progresif dan -Peningkatan diri secara
saintifik professional demi menjamin mutu
profesion perguruan dan kualiti
guru
MODEL KONSEPTUAL PENDIDIKAN GURU

Dibina berasaskan FPK dan FPG


Menekankan tiga aspek asas, iaitu pengetahuan, kemahiran dan nilai
KENDIRI
Pembinaan daya kefahaman dan patriotisme, pemupukan budaya ilmu serta pembentukan sahsiah murni dan
berpekerti mulia.

KEMASYARAKATAN
Sebagai pendidik, pemimpin dan agen perubahan.

KETUHANAN
Peningkatan ilmu, penghayatan dan amalan individu berteraskan kepercayaan dan kepatuhan kepada ajaran
agama.
PENGETAHUAN
Dikaitkan dengan perkembangan dan kepentingan pendidikan dalam kehidupan yang merangkumi
pengetahuan mata pelajaran dalam kurikulum sekolah

KEMAHIRAN
Merujuk kemahiran yang menggunakan bahan-bahan pelajaran untuk meningkatkan kualiti pengajaran
dan pembelajaran yang merangkumi kemahiran komunikasi, kemahiran belajar, kemahiran berfikir, literasi
komputer dan pedagogi.

NILAI
Perlakuan nilai murni, pengamalan guru yang penyayang
dan mempunyai nilai integrity yang tinggi, penerapan,
penghayatan dan amalan nilai-nilai murni keguruan yang
menampilkan sahsiah dan perlakuan sebagai guru yang
penyayang, berpekerti mulia, berdaya tahan, patriotic,
inovatif, kreatif dan berketerampilan
FALSAFAH PENDIDIKAN AWAL
KANAK-KANAK
Teori Piaget,
- Perkembangan kognitif berlaku dengan pesat semasa peringkat deria motor sejak
lahir sehingga berusia dua tahun
- Pada peringkat ini, kanak-kanak menggunakan banyak deria motor seperti
menghisap, menangis dan memegang
- Peringkat praoperasi (2-7 tahun), kanak-kanak menggunakan simbol atau nama bagi
objek sekeliling
- Contohnya, dua gelas yang diisi air(isipadu air yang sama) dituangkan dalam bekas
yang lebar dan pendek dan sebuah lagi tinggi dan sempit. Apabila ditanya bekas
manakah yang mengandungi lebih banyak air, kanak-kanak pada peringkat ini akan
mengatakan yang tinggi dan sempit

Bermain ialah keperluan yang bertindak sebagai cara kanak-kanak belajar mengenai
sesuatu dan memahami dunia sekelilingnya
MENGAPA GURU PERLU TAHU MENGENAI
FALSAFAH PENDIDIKAN AWAL KANAK-
KANAK ?
AKTIVITI