Anda di halaman 1dari 2

*Etika kejurulatihan: Panduan tingkah laku

yang harus diamalkan ketika bersukan Dalam sukan terdapat dua


Berkelakuan jenis etika iaitu:
baik 1. Profesion
Berminat
dalam sukan Berdisiplin 2. Kendiri.
yang diceburi

Berusaha Etika
memajukan Bekerjasama
diri Profesion

Bersikap
positif Berkelayakan
Mengikut
perkembangan
sukan
Tujuan Etika
Menggalakkan Kejurulatihan
keharmonian
• Sediakan rangka etika
kerja
• Biasakan diri mengikut
piawaian kejurulatihan
Bertanggung- Mengeratkan
jawab terhadap
perpaduan • Megharumkan status&
tindakan nama jurulatih
Etika • Berkomunikasi dengan
Kendiri orang awam dengan
sikap profesional

Mengurus Mempunyai
masa dengan tabit kerja
berkesan yang baik