Anda di halaman 1dari 11

TEORI MEMBUAT KEPUTUSAN

KERJAYA
- TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL KRUMBOLTZ DAN
TEORI TIEDEMAN & O’HARA

NURAIN BINTI ABD KHADIR


THAVASRI A/P CHANDRAN
HANIS MUNIRAH BINTI ZULKIFLI
PENGASAS TEORI

John D. Krumboltz David. V Tiedeman


PERSAMAAN TEORI KRUMBOLTZ DAN TEORI
TIEDEMAN & O’HARA

Fokus kepada Mempunyai


proses membuat proses dan
pilihan kerjaya kaedah
PERBEZAAN TEORI
Krumboltz ASPEK TIEDEMAN DAN O’HARA

Teori Pembelajaran Sosial


PENGARUH TEORI Teori Ginzberg Dan Super
Albert Bandura

Pengaruh yang terhasil dari


Proses pembezaan dan
pembelajaran akan KEPUTUSAN
intergrasi melalui beberapa
mewujudkan kecenderungan KERJAYA
peringkat
terhadap suatu kerjaya
Pemerhati, memberi maklum
PERANAN
balas, perangsang dan pemberi
KAUNSELOR
maklumat

Membuat pemilihan melalui Membentuk ego identiti suatu


FOKUS
pembelajaran pekerjaan

Mengambil kira faktor keadaan


: Pembawaan genetik dan
FAKTOR
kebolehan istimewa, keadaan
KEPUTUSAN
dan peristiwa persekitaran,
KERJAYA
pengalaman pembelajaran dan
kemahiran pendekatan tugas.
KRUMBOLTZ ASPEK TIEDEMAN DAN O’HARA

1. PROSES MEMBUAT PEMILIHAN


1. MENGENAL PASTI MASALAH • PENJELAJAHAN
2. MEMBUAT PELAN TINDAKAN • PENAPISAN
3. MENGENAL PASTI NILAI • MEMBUAT PILIHAN
4. MENGENAL PASTI PILIHAN • PENJELASAN
5. MENILAI KEMUNGKINAN HASIL PROSES
DIPEROLEH 2. PROSES MEMBUAT
6. MEMBUANG PILIHAN SECARA PENGUBAHSUAIAN PILIHAN
SISTEMATIK • INDUKSI
7. MEMULAKAN TINDAKAN • PEMBENTUKAN SEMULA
• INTEGRASI
PROSES TEORI KRUMBOLTZ
MENGENAL • Mengenalpasti masalah yang dihadapi
• Kenalpasti matlamat kerjaya
PASTI • Merancang pelan tindakan kerjaya mengikut jangka
masa.
MASALAH
MEMBUAT • Belajar proses membuat keputusan (klien).
PELAN • Memberikan peneguhan dan melakukan semula pelan
tindakan asal (peranan kaunselor).
TINDAKAN

MENGENAL • Sesi kaunseling,penggunaan ujian nilai pekerjaan


(bandingkan nilai diri dengan orang lain)
PASTI NILAI • Membantu proses pemilihan kerjaya
• Nilai minat dan kebolehan
MENGENAL PASTI • Berikan maklumat pekerjaan(kamus pengkelasan pekerjaan, buku skrap
PILIHAN kerjaya, risalah)
• membantu meneroka pilihan-pilihan berdasarkan minat

MENILAI • Nilai tahap pencapaian akademik, peluang pilihan yang ada, adakan
temubual, melawat tempat kerja.
KEMUNGKINAN • Analisis untung rugi sesuatu pekerjaan

HASIL DIPEROLEH • Membantu membuat perbandingan dengan minat, nilai dan kebolehan.

MEMBUANG • Senaraikan semula semua pilihan pekerjaan


• Bandingkan pilahan tersebut dengan minat, nilai dan kebolehanya.
PILIHAN SECARA • Menyingkir pilihan-pilihan yang tidak sesuai
SISTEMATIK • Cari perbezaan anatara dua pilihan.

• Mulakan tindakan untuk mencapai matlamat


• klien nak berhentikan alam persekolahan – membuat
MEMULAKAN resume dan mohon kerja
TINDAKAN • Klien nak teruskan rancangan pelajaran – bimbingan
seterusnya perlu berikan.
PROSES TEORI TIEDEMAN DAN O’HARA
1.PROSES MEMBUAT PEMILIHAN

rrr
aa
Pejelajahan Penapisan Membuat Penjelasan
• Penerokaan matlmat diri
• Analisis nilai, matlamat,
• Menyemak semula
ganjaran yang bakal
pilihan • membuat penjelasan
pengalaman lalu dalam
diterima, langkah- dan tindakan terhadap
pelbagai situasi –
keupayaan diri,
langkah yang perlu • Mula beryakin pilihan yang dibuat.
diambil.
membentuk matlamat dan jelas • Analisis semula pilihan
• Wujud kestabilan
diri yang boleh dicapai,
pemikiran • Matlamat yang dibuat
meramalkan hasil
• Individu bersedia individu menjadi • Menyemak dan
tindakan menyelesaikan
melakukan tindakan.
• Membantu seusatu yang perasaan yang kurang
• Kesedaran terhadap
mengenalpasti kekuatan
sesuatu pilihan menjadi pasti. jelas.
dan kelemahan
lebih jelas.
pengetahuan
2. PROSES MEMBUAT PENGUBAHSUAIAN PILIHAN
Apabila individu sudah dianggap bersedia melaksanakan
keputusannya.

Induksi Pembentukan semula


• Mula melaksanakan • Telah diterima oleh anggota Integrasi
pilihanya dengan memasuki kumpulanya. • Keselaran dicapai antara
kolej / instiusi pendidikan/ • Menjadi lebih asertif kehendak kumpulan dan
latihan. • Mendesak orang lain keperluan diri
• Perlu dapatkan penerimaan menerima pandangan dan
dan kepastian daripada buah fikiranya.
individu sekelilingya. • Bertindak meyakinkan or
SEKIAN,
TERIMA KASIH..