Anda di halaman 1dari 13

BERCERITA

TEKNIK
DALAM PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
Disediakan Oleh:
Nur Anis Nabilah Bt Adnan
teknik bercerita
TEKNIK

DEFINISI
TEKNIK TUJUAN TEKNIK

Menurut Abd. Aziz Abd Talib i. Menarik minat murid.


(2000), teknik adalah cara ii. Mengekalkan perhatian.
khusus yang dicipta untuk
mencapai sesuatu objektif iii. Membangkitkan rasa ingin
pengajaran. tahu.
Teknik bercerita
Merupakan salah satu Dapat
pendekatan yang sesuai meningkatkan
digunakan untuk penguasaan
membina kecekapan kemahiran
berbahasa kerana cerita mendengar,
merupakan sesuatu bertutur, membaca
yang dapat menarik dan menulis
minat dan perhatian dikalangan pelajar.
pelajar.
Perkembangan cerita
hendaklah diberi perhatian
Latihan pemahaman, agar ada peringkat
perluasan permulaan, kemuncak dan
perbendaharaan kata kesudahan cerita. Perhatian
perlu diberi kepada teknik
dan tatabahasa dapat
persembahan, suara, gerak
disampaikan. laku dan kawalan mata.
Langkah-langkah dalam persediaan TEKNIK
BERCERITA Pilih cerita yang sesuai dengan
umur, kecerdasan dan minat
murid-murid. Sesuaikan dengan isi
pelajaran yang hendak
disampaikan.

Sediakan kad-kad Kaji cerita itu dan cuba


perkataan, frasa-frasa atau masukkan aspek-aspek
ayat-ayat yang berkaitan bahasa.
dengan aspek-aspek bahasa
yang hendak disampaikan.

Hafazkan frasa atau


ayat-ayat penting.
Guru boleh
menggunakan gambar,
objek-objek sebenar
atau lain-lain BBM. Latih bercerita seolah-olah
guru berada dihadapan
murid-murid sekurang-
kurangnya sekali sebelum
Guru bercerita menggunakan teknik ini.
dalam keadaan
yang selesa.
Kebolehan
kanak-
kanak
Kemampuan Masa (tidak
terlalu
pencerita panjang)

TEKNIK Ruang
Bentuk BERCERITA
dan jenis
SESUAI dan
cerita tempat
DENGAN:

Peralatan
Cerita Suasana
Persekitaran
(tiada
gangguan
bising)
PERSEKITARAN BERCERITA

Luar bilik darjah:


Dalam bilik
di bawah pokok, di
prasekolah di
taman, di pondok
Sudut Bercerita
Prasekolah
coNTOH TEKNIK BERCERITA
1. Bercerita 6. Teater
7. Boneka
tanpa alat Bercerita

2. Bercerita
5. Teka-teki
berpandu

3. Bercerita 4. Bercerita
berdasarkan menggunakan
gambar bersiri bahan maujud
Cadangan peralatan BERCERITA
1. Buku besar 6. Kostum 7. Poster

2. Beg
5. Boneka 8. Topeng
Bercerita

3. Gambar 4. Kad 9. Alat


Muzik/Audio/V
bersiri cantuman CD dll
Prosedur menyediakan peraltan
1. BERCERITA
Sesuai dengan cerita dan objektif P&P
2. Dibina daripada bahan yang mudah, murah, tahan lama
3. Warna yang terang, menarik & merangsang indera
4. Melibatkan pelbagai deria
5. Tidak membahayakan kanak-kanak
6. Penggunaan bahan maujud dan sumber alam
7. Boleh dipelbagaikan kegunaan
8. Mudah digunakan dan disimpan
Aktiviti BERCERITA
KEMAHIRAN KEMAHIRAN
LISAN BUKAN LISAN
Bahasa – mudah ke abstrak,
Mimik muka – sesuai dengan
kosa kata baru/ungkapan
emosi
diulang-ulang

Suara – Jelas, lantang, Hubungan mata – utk menarik


bervariasi (suara kanak-kanak, perhatian dan mengekalkan
org dewasa, org tua, haiwan) tumpuan

Bahasa Badan – Gerak


Sebutan – Jelas, tepat,
anggota untuk menjelaskan
kelajuan sesuai
cerita dan tidak keterrlaluan

Nada dan intonasi – Sesuai Peka dengan reaksi pendengar


dengan watak dan situasi dan gangguan
PERANCANGAN DAN PENGURUSAN SESI
BERCERITA
■ Guru bermula dengan memilih sebuah cerita yang sesuai.
■ Tema cerita harus mengandungi nilai moral yang murni.
■ Cerita hendaklah menarik dan perkataan yang digunakan hendaklah sesuai dengan
pengalaman murid.
■ Panjang atau pendek cerita hendaklah bergantung kepada masa yang
diperuntukkan.
■ Guru hendaklah menghafaz dan bercerita secara sendiri sekurang-kurangnya sekali.
■ Menyediakan alat bantu mengajar seperti kad perkataan, kad gambar atau topeng-
topeng.
■ Soalan hendaklah disediakan untuk menguji kefahaman murid.
■ Menyusun tempat duduk murid supaya memastikan semua murid dapat mendengar
dan melihat ekspresi guru.
■ Tempat bercerita hendaklah dihiaskan dengan alat-alatan seperti gambar-gambar
yang sesuai dengan isi cerita.
Sesi bercerita
2. Menggunakan suara, gaya
dan alat bantu mengajar yang
1. Dimulakan dengan suatu set menarik perhatian dan
induksi yang menarik. membantu murid-murid
memahami jalan cerita.

3. Memastikan semua murid 4. Gunakan soalan bombing


telah mengambil perhatian murid mengikuti perkembangan
secara sepenuhnya. cerita.
PENUTUP
 Membantu murid-murid mengukuhkan nilai-nilai murni yang
diterapkan dalam isi cerita itu

AKTIVITI PENUTUP
■ Menyoal murid tentang isi cerita yang disampaikan.
■ Menyuruh murid-murid mengulung isi cerita dengan menggunakan perkataan
sendiri.
■ Berbincang dengan murid tentang tema dan nilai murni yang terkandung dalam isi
cerita.
■ Membimbing murid-murid berlakon berdasarkan isi cerita yang disampaikan.
■ Menyuruh murid-murid menulis karangan berdasarkan isi cerita yang telah
didengar.