Anda di halaman 1dari 7

Tawazun fizikal dan kerohanian

Fizikal
(jasmani)
Tawazun
Kerohanian
(hati)
Fizikal (Jasmani)
• Keadaan fizikal seseorang muslim seharusnya
berada dalam keadaan sihat dan sejahtera.
• Memudahkan seseorang muslim itu melakukan
ibadah yang telah di perintahkan oleh Allah S.W.T.
• Menurut sebuah hadis Rasullah S.A.W yang
diriwayatkan oleh Muslim, Rasullah S.A.W
bersabda :
“Mukmin yang kuat itu lebih baik/disukai oleh Allah
S.W.T daripada mukmin yang lemah”
Cara menjaga fizikal yang sihat

Makan makanan Tidur dan rehat


yang sihat yang sempurna

Surah Al-
Surah Al-
Baqarah Ayat
Naba’ Ayat 9
168 dan 172

Surah ‘Abasa
Ayat 24
Kerohanian (Roh,Hati)
• Kerohanian ini merujuk kepada perkara-perkara
yang berkaitan dengan roh.
• Hati dan roh yang dimiliki oleh seseorang muslim
memerlukan zikirullah.
• Seseorang manusia tidak akan menjadi tenang
jika hati mereka tidak mengingati Allah S.W.T.
• Hal ini kerana Allah telah berfirman dalam Surah
Al-Ra’d Ayat 28 :
“Orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram
dengan mengingati Allah.Ingatlah,hanya dengan
mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.”
Kesan tidak mengingati Allah

Mudah berputus
Tidak bersungguh- Menjadi manusia
asa apabila gagal
sungguh yang sombong
dalam sesuatu
melakukan amalan kepada Allah
perkara.

Tiada keberkatan
Lalai kepada Allah.
dalam hidup.
Kesan Tawazun

Kebahagian

Kebahagian fizikal Kebahagian rohani

Tenang beribadah,
melakukan Surah Al-Ra’d Ayat
aktiviti-aktiviti 28
yang mulia