Anda di halaman 1dari 26

WTP 5043

BUILDING CONSTRUCTION 1

4.0 TESTING
4.1 DYNAMIC LOAD TEST
4.2 PILE DRIVING ANALYZER (PDA) TEST
4.3 PILE INTEGRITY TEST (PIT)
4.4 SLUMP TEST
UJIAN BEBAN CERUCUK
4.1 DYNAMIC LOAD TEST

4.2 PILE DRIVING ANALYZER (PDA) TEST

4.3 PILE INTEGRITY TEST (PIT)


Ujian beban :
- DILAKUKAN TERHADAP PROJEK PEMBINAAN YANG GUNA CERUCUK
DALAM PEMBENTUKAN ASAS BANGUNAN.
- BEBAN BANGUNAN TERLALU BESAR, LAPISAN TANAH BERKEUPAYAAN
GALAS RENDAH.

Tujuan ujian:
- Memeriksa keupayaan tanggung muktamad cerucuk
- Memeriksa ketahanan struktur asas, kekuatan sambungan
cerucuk
JENIS TANAH DAN PELAKSANAANNYA
 Tanah liat lembut – ujian dilaksana selepas 4 minggu cerucuk dipacak
 Tanah liat keras – selepas 2 minggu dipacak
 Tanah pasir – selepas 1 minggu dipacak

3 JENIS UJIAN
1) Dynamic Load Test (DLT)
2) Pile Driving Analyzer (PDA) Test
3) Pile Integrity Test (PIT)
Dynamic Load Test & Pile Driving Analyzer Test

- Guna 2 sensor
- Mengukur ketegangan dan kelajuan, penyambungan ke cerucuk.
- Cerucuk akan dihentak dengan PDA/DLT.
- PDA dijalankan semasa mengendalikan cerucuk, DLT selepas kerja penanaman
cerucuk@ selepas cerucuk dipotong.
- Jenis ujian beban dinamik, guna teknologi komputer untuk ambil dan rekod
data.
- Kedua-dua kaedah ini melibatkan penghentaman penukul ke atas tukup
cerucuk untuk mendapatkan data ukuran dinamik (tenaga) yang terhasil.
- Dua pasang tolok tekanan dan accelerometer akan dipasangkan disisi bertentangan
pada cerucuk dibawah tukup cerucuk.

- Kemudian tolok akan disambungkan dengan alat analisis pemacuan cerucuk (PDA)
untuk merekodkan pergerakan dinamik cerucuk, menilai kualiti data serta rintangan
tanah.
4.1) UJIAN DINAMIK CERUCUK (DLT)
- Dilakukan pada cerucuk konkrit, cerucuk keluli, cerucuk konkrit cast in-situ dan
cerucuk kayu.
- Untuk menilai prestasi statik cerucuk apabila dikenakan beban kerja.
- Data yang diperolehi lebih kurang sama dengan PDA dan dipapar pada skrin.
- DLT akan memberi maklumat mengenai :
i) Kapasiti galas cerucuk dari segi beban reka bentuk
ii) Lokasi dan had kerosakan cerucuk
4.2) PILE DRIVING ANALYZER (PDA) TEST
 Ujian ini digunakan bagi mengetahui kekuatan pile (pile capacity),
keadaan cerucuk (pile integrity) dan panjang cerucuk.
 Semasa ujikaji, segala maklumat cerucuk dan penukul direkodkan oleh
PDA. Semakan akan dibuat untuk menyemak sama ada tolok berfungsi
dengan baik atau tidak.
 Pengukuran dinamik cerucuk dimulakan dengan jatuhan penukul pada
tinggi yang tertentu.
 Selepas penukul dihentak, data hentakan tersebut akan dipamerkan
dalam alat PDA.
 Data yang telah direkodkan pula akan terus dianalisis dengan
menggunakan perisian CAPWAP (Case Pile Wave Analysis Program).
 Kelebihan ujikaji ini dapat dijalankan dengan lebih cepat, menjimatkan masa
dan mudah.
 Manakala kelemahannya pula adalah ia melibatkan kos yang tinggi.
 Maklumat yang akan diberi :
- Kiraan hentakan
- Tekanan dan ketegangan maksimum
- Rintangan pemanduan cerucuk
- Tekanan yang dipindahkan
- Jarak dan lokasi kerosakan longgokan
- Prosedur rujuk nota
PROSEDUR PDA TEST
 Ujian PDA boleh dilakukan pada cerucuk konkrit dan cerucuk keluli. PDA akan
memberikan maklumat berikut:
- Kiraan hentakan;
- Tekanan dan ketegangan maksimum;
- Rintangan pemanduan cerucuk (anggaran geseran aci dan rintangan kaki);
- Tenaga yang dipindahkan (kecekapan tukul);
- Jarak dan lokasi kerosakan longgokan;
- Anggaran rintangan statik cerucuk

 C:\Users\ASUS\Desktop\PDA Test ( Dynamic Load Testing ).mp4


 C:\Users\ASUS\Desktop\PDA.mp4
Pile Integrity Test (PIT)

 Pile Integrity Test (PIT) merupakan salah satu kaedah untuk menilai
keadaan. Ujian ini efektif dan tidak makan masa.
 Prosedur ini dilakukan dengan tangan memegang palu untuk menghasilkan
hentakan,
 accelerometer atau geophone diletakkan di atas cerucuk yang akan diuji untuk
mengukur respon terhadap dampak palu,
 bacaan data diambil sambil dampak palu dihentak.
 Kaedah ini diterapkan untuk cerucuk baru dibangun yang sebelum didirikan
struktur.
 Namun, kaedah ini juga digunakan untuk menguji keutuhan cerucuk dan untuk
menentukan panjang tiang tertanam dalam struktur.
 C:\Users\ASUS\Desktop\Pile Dynamics - Pile Integrity Tester (PIT) 2015.mp4
Peralatan Aktiviti semasa PIT dijalankan

Antara kerosakan cerucuk yang dikenalpasti


daripada ujian PIT
 Ujian ini merupakan kaedah yang cepat dan mudah
 bilangan cerucuk akan diuji dalam satu hari bekerja.
 Kaedah ini memberikan maklumat tentang sambungan cerucuk, kecacatan
seperti retak disebabkan oleh tekanan tanah, perubahan dalam keratan rentas
dan panjang cerucuk.
 Ujian integriti akan mengenalpasti keberkesanan konkrit dan ujian ini dilakukan
oleh orang yang berpengalaman dalam kaedah dan boleh menafsirkan data
ujian yang diperolehi.
 Dalam ujian integriti cerucuk, tukul getah logam / keras kecil digunakan untuk
menghasilkan ketukan ringan di bahagian atas cerucuk.
 Gema ketukan akan bergerak sepanjang cerucuk dan dipantul balik dari kaki
tiang dan direkodkan melalui transducer / accelerometer yang sesuai dalam
cakera komputer untuk analisis berikutnya.
 Gelombang hentakan/tukulan utama yang bergerak ke bawah panjang aci
dipantul balik dari kaki dengan perubahan ketumpatan antara konkrit.
 C:\Users\ASUS\Desktop\integrity test of pile.mp4
AKTIVITI

Buat 4 kumpulan

Setiap kumpulan dikehendaki membentangkan peralatan dan


prosedur bagi Ujian PDA dan Ujian PIT mengikut kefahaman ahli
kumpulan masing-masing.
UJIAN PENURUNAN
(SLUMP TEST)
PENGENALAN
Ujian penurunan ini adalah ujian yang praktikal bagi menyukat kebolehkerjaan/taraf kerja
untuk semua jenis konkrit.

Perubahan nilai penurunan yang didapati menunjukkan perubahan pada bahan, kandungan
air atau pada kadar bancuhan. Dengan itu ia amat berguna bagi mengawal kualiti konkrit
yang akan dihasilkan.

Contoh-contoh runtuhan Langkah kerja melakukan ujian penurunan


Objektif Pembelajaran

i. Mengenalpasti peralatan dan bahan yang diperlukan sebelum


melakukan ujian.

ii. Untuk mengetahui bagaimana ujian penurunan dijalankan.

iii. Untuk mengenal pasti jenis-jenis penurunan konkrit


Nisbah Bancuhan

Nisbah bancuhan haruslah diketahui kerana ia penting dalam memastikan kualiti konkrit dan kegunaannya
adalah mengikut kesesuaian yang diperlukan.

Nisbah Bancuhan Kegunaan

1 : 5 : 10 Tapak tembok dalam peparit bagi kerja


tanah keras.
1:3:6 Lantai konkrit, jasad, dan lain-lain lagi.

1: 2 : 4 Konkrit bertetulang bagi tiang, rasuk


dan lain-lain lagi.
1:1½:3 Konkrit tegas dulu, tangki, dan lain-lain
lagi.
Bahan

Pasir Batu Baur Simen


Peralatan
Bil Peralatan Gambar

Radas yang digunakan bagi ujian ini adalah terdiri daripada cetak/frustrum berbentuk kon
1. dengan 100mm (4”) garispusat bahagian atas, 200mm (8”) garispusat bahagian bawah dan
300mm (12”) tingginya serta dipasangkan dengan dua pemegang pada bahagian sisi.

2. Pita ukur atau pembaris

3. Plat pelapik

4. Rod pemadat

5. Sudip tangan (trowel)


Langkah Kerja
1) Pastikan kon sentisa bersih di dalamnya sebelum ujian, letak di atas alas yang keras, rata
serta kedap.
2) Konkrit dimasukkan secara berperingkat ke dalam acuan sebanyak 3 lapisan.
3) Setiap lapisan dilakukan hentaman sebanyak 25 kali dengan rod keluli.
4) Permukaan atas diratakan dengan rod pemampat atau sudip (trowel).
5) Kon diangkat tegak keluar dari konkrit secara perlahan dan konkrit akan runtuh.
6) Runtuhan akan diukur menggunakan pembaris.
7) Jika berlaku runtuhan ricih dan roboh maka ia menunjukkan konkrit itu kekurangan sifat
lekit atau terlalu basah. Konkrit begini tidak boleh digunakan dalam pembinaan.
8) Runtuhan boleh berlaku dalam 3 keadaan iaitu runtuhan benar, ricih dan roboh.
9) Jika tinggi konkrit yang tidak runtuh itu tidak melebihi 75mm, maka ujian tersebut lulus dan
konkrit akan dibenarkan untuk dibawa masuk kedalam tapak bina.
Video

C:\Users\ASUS\Desktop\langkah kerja melakukan ujian penurunan.mp4

C:\Users\ASUS\Desktop\Jenis jenis penurunan konkrit.mp4


Aktiviti Penilaian

1. Apakah jenis-jenis keruntuhan konkrit?

2. Nyatakan bahan-bahan yang digunakan


dalam ujian penurunan.

3.Senarai langkah-langkah ujian penurunan.


AKTIVITI
- Buat 4 Kumpulan, nyatakan peralatan

Anda mungkin juga menyukai