Anda di halaman 1dari 7

Faktor-faktor yang

mempengaruhi
Inovasi

Clara Thomas
Syawal Charo
Nuralisha Ali
Guru

Masyarakat Murid

FAKTOR

Kemudahan Kurikulum
Guru
Inovasi pendidikan perlu
Peranan guru penting sebagai melibatkan guru yang
pelaksana inovasi dengan berwibawa agar inovasi yang
menggunakan pengaruhnya dilaksanakan terutama di
dalam proses pembelajaran. sekolah dapat berjalan dengan
lancar.

Kewibawaan guru:
Penguasaan kandungan pembelajaran
Pengunaan kaedah dan pendekatan mengajar
yang sesuai
Contoh inovasi : Program
Hubungan positif dengan warga sekolah
“Guru Penyayang”
(murid, guru-guru, pentadbir dan kakitangan
sekolah).
Penguasaan dalam pelbagai kemahiran
(teknologi, pertukangan,pengurusan)
Murid
• Murid sebagai penerima maklumat dalam PdP.

• Inovasi perlu melibatkan murid menggunakan aspek


berikut bagi memastikan inovasi yang dilaksanakan
berjaya mengurangkan sesuatu isu yang dihadapi
dalam pendidikan:
-kecerdasan
-psikomotor
-pengalaman
-kehendak
-komitmen
Kurikulum
• Inovasi pendidikan yang dilaksanakan selaras
dengan kurikulum semasa sebagai rujukan
utama untuk memenuhi kehendak masa
hadapan.

• Inovasi pendidikan akan berubah apabila


berlaku perubahan dalam kurikulum.
Kemudahan
• Kemudahan yang merangkumi kemudahan
pendidikan dan infrastruktur pendidikan juga
mempengaruhi inovasi pendidikan.

• Tanpa kemudahan yang mencukupi, maka


inovasi tersebut tidak dapat dijalankan di
sekolah yang kurang dari segi kemudahan
pendidikan.
Masyarakat
• Masyarakat terlibat secara lansung dan tidak
lansung dalam dunia pendidikan.
• Inovasi pendidikan bertujuan membentuk
masyarakat yang lebih baik dan berdisiplin agar
mereka bersedia menghadapi cabaran masa
hadapan.
• Masyarakat perlu terlibat dalam pelaksanaan
inovasi pendidikan.
• Contoh: Inovasi dalam program PIBG di sekolah.