Anda di halaman 1dari 21

1/4/2018 1

SOALAN:

1. Adakah anda dapat mencapai matlamat


pendidikan pemulihan dalam tempoh 3
bulan?

2. Bagaimana dapat membantu murid


mengikut kurikulum kelas arus perdana
setelah dipulih di kelas pemulihan khas?
Aligning LINUS with mainstream curriculum would provide
a logical development outcome for students
•Kurangnya penggabungjalinan dan pertautan antara P&P
program LINUS pemulihan dan kurikulum arus perdana
mengakibatkan jurang penguasaan akademik antara murid
program LINUS dan murid arus perdana semakin besar

•Guru kurang menggunakan pendekatan pelbagai aras


dalam proses penggabungjalinan dan pertautan antara
program LINUS dengan KSSR.

1/4/2018 5
•Guru kurang mengenal pasti kelemahan sebenar murid
secara khusus.

•Guru kurang mahir menggerakkan “titik persamaan”


kandungan program intervensi (konstruk dan kemahiran)
dengan standard pembelajaran yang terdapat dalam konsep
modular KSSR.

1/4/2018 6
7
BRIDGING

BERULANG GABUNG
ULANG JALIN

KELESTARIAN

8
1 2
TAJUK DALAM UNIT YANG
KURIKULUM TERTINGGAL

MENGEKALKAN
DALAM PERDANA JURANG PERBEZAAN

3 4
OBJEKTIF KELESTARIAN

• Merapatkan jurang

• Menyelaras KSSR dgn LINUS dan


Pemulihan Khas

• Mengekalkan murid di arus perdana

10
11
BRIDGING DALAM PENGAJARAN MURID LINUS/ ARUS
PERDANA

 asas untuk menghubungkan pembelajaran murid


pemulihan, LINUS dengan arus perdana.

 mencari titik persamaan antara murid pemulihan,


LINUS dengan arus perdana dari aspek kemahiran
pembelajaran.

 Mengurangkan jurang tahap penguasaan literasi dan


numerasi murid pemulihan khas, LINUS dengan arus
perdana.
12
BAGAIMANA BRIDGING BERLAKU?

Aktiviti PdP
Isi
kurikulum
Objektif
pengajaran
Kemahiran

Pemulihan Khas LINUS Arus Perdana

1/4/2018 13
1. Kemahiran : Pemulihan Khas, LINUS, KSSR

KEMAHIRAN KONSTRUK LINUS PERNYATAAN KSSR


PEMULIHAN
5. Suku kata kv K2 1.2.2
Keupayaan membaca Mendengar dan menyebut bunyi
(membunyikan) dan vokal dan suku kata terbuka dengan
menulis suku kata terbuka betul dan tepat

2.1.2
Mengeja dan membatang suku kata
terbuka dengan sebutan yang betul.

3.2.2
Menulis suku kata terbuka dengan
cara yang betul dan tulisan yang
kemas.
1/4/2018 14
2. Objektif pengajaran
Contoh: Selepas pengajaran, murid dapat:
1. Membaca 5 daripada 6 kvkv dengan betul.
2. Menulis 5 daripada 6 kvkv dengan betul.

1. Membaca 5 daripada 7 perkataan yang melibatkan suku


kata kv dengan sebutan yang betul.
2. Menulis 5 daripada 7 perkataan yang melibatkan suku
kata kv dengan betul dan kemas.

1/4/2018 15
3. Isi kurikulum
Contoh:
• pilih perkataan daripada buku teks/ modul LINUS
• Perkataan kvkv (melibatkan huruf a dan u)

Perkataan baca, buku, suka


Frasa baca buku
Ayat mudah Saya baca buku.
( bacaan Saya ada buku.
bergred) Saya suka baca buku.
1/4/2018 16
4. Aktiviti PdP
Contoh aktiviti yang menerapkan konsep KSSR:
1. TMK
2. Kbat
3. Didik hibur
4. Seni dalam Pendidikan
5. Abab 21

1/4/2018 17
Bagaimana Bridging Diamalkan Dalam
Pengajaran dan Pembelajaran

• Contoh RPH

1/4/2018 18
TUGASAN KUMPULAN
1. Berdasarkan pemetaan kemahiran, buku teks
dan modul LINUS, sediakan satu RPH/ Altiviti
PdP untuk murid pemulihan khas.

• RPH/ Aktiviti PdP tersebut perlu menunjukkan


konsep bridging.

• Bentangkan RPH/ Aktiviti PdP tersebut.


•TERIMA KASIH

1/4/2018 20
Kemahiran berfikir aras
tinggi biasanya merujuk
kepada empat tahap
kemahiran teratas dalam
Taksonomi Bloom edisi
semakan (Anderson & Krathwohl,
2001)

mengaplikasi,
menganalisis, menilai dan
mencipta.

21