Anda di halaman 1dari 20

ANDREI ȘAGUNA

(1808/1809-1873)
ATANASIU (ANDREI) ȘAGUNA

• Se naște la Mișcolț în N-E Ungariei pe 20 dec.


1808/1 ian. 1809.
• Numele lui de botez a fost Atanasiu și a fost fiul
lui Naum și Atanasia Șaguna; amândoi de origine
aromână.
JOSEPH EÖTVÖS
POZIȚII ECLEZIASTICE

• 1834 - diacon
• Aprilie 1835 – protodiacon
• Decembrie 1835 - arhidiacon
• Iunie 1837 - preot
• Martie 1838 - protosinghel
• Octombrie 1842 - arhimandrit
LIMBILE ȘI TEMATICA LUCRĂRILOR DIN BIBLIOTECA
LUI ȘAGUNA
• Limbi Clasice
• Ebraică
• Greacă veche
• Latină • Tematică
• Slavonă • Cărți Bisericești și Teologie
• Limbi moderne • Cărți Filologice și Literare
• Română • Cărți Istorice și Statistice
• Neogreacă • Cărți Juridice
• Maghiară • Manuscrise
• Germană • Calendare, Protocoale și Acte
• Sârbă
• Rusă
• Franceză
EUROPA ÎN TIMPUL VIEȚII LUI ȘAGUNA
ÎMPĂRAȚII
ASOCIAȚII/SOCIETĂȚI ÎN CARE A FOST MEMBRU
ȘAGUNA
• Verein für Landeskultur und Landeskunde im Herzogthume Bucowina (Societatea pentru Cultură și
Știință din Bucovina) – membru de onoare (13 feb. 1855),
• Siebenbürgische Verein für Naturwissenschaften zu Hermannstadt (Societatea Ardeleană pentru
Științele Naturii din Sibiu) – membru de onoare (12 mai 1855),
• Verein für Siebenbürgische Landeskunde (Asociația de Studii Transilvane) – membru ordinar (1856),
• Erdélyi Múzeum-Egyesület (Societatea Muzeului Ardelean) –membru de ordine (1857),
• Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român (ASTRA) – membru
de ordine; președinte (1861),
• Societatea pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina – membru de onoare (1867),
• Societatea Transilvania pentru ajutorul studenților români – președinte de onoare ( 1868),
• Societatea Academică Română – membru de onoare (1871).
ADUNAREA DE LA BLAJ (30 APRILIE 1848)
SEMINARUL TEOLOGICO-PEDAGOGIC DIN SIBIU (AZI
FACULTATEA DE TEOLOGIE „ANDEI ȘAGUNA”
COLEGIUL NAȚIONAL „ANDREI ȘAGUNA”
ZIARELE ÎNFIINȚATE ȘI SCOPUL LOR

• Calendarul (1852) - să fie o agendă de buzunar ce oferea informații de orientare în spațiu și timp pe
durata unui an calendaristic,
• Telegraful Român (1853) – foaie politică, idustrială, comercială și literară.
GHEORGHE BARIȚIU ȘI TIMOTEI CIPARIU
PRIMUL NUMĂR AL „TELEGRAFULUI ROMÂN”
STEPHAN LUDWIG ROTH
IOAN POPASU
GEORG DANIEL TEUTSCH
MORMÂNTUL LUI ANDREI ȘAGUNA DE LA RĂȘINARI
BIBLIOGRAFIE

• Abrudan, Mircea-Gheorghe, Ortodoxie și Luteranism în Transilvania între Revoluția Pașoptistă și Marea


Unire, Editura Andreiana/ Presa Universitară Clujeană, Sibiu/Cluj-Napoca, 2015.