Anda di halaman 1dari 12

Definisi Akhlak

• Bahasa
- berasal daripada perkataan ‘khulq’ yang bererti perilaku,
perangai atau tabiat.
• Istilah
- Tingkah laku atau perbuatan manusia mempunyai hubungan
yang erat dengan sifat dan pembawaan dalam hatinya.

Al-Ghazali dalam bukunya Ihya’ Ulumuddin:

“Sesungguhnya semua sifat yang ada dalam hati akan lahir


pengaruhnya (tandanya) pada anggota manusia, sehingga tidak
ada suatu perbuatan pun melainkan semuanya mengikut apa
yang ada dalam hati manusia”.
“Apabila baik akarnya maka baiklah pokoknya.
Apabila rosak akar, maka akan rosaklah pokok
dan cabangnya.”
Kepentingan Akhlak
Melahirkan
umat yang
bertamadun
dan berkualiti

Menjadi
Mengelakkan
sumber untuk diri daripada
mendapatkan melakukan
rahmat Allah
maksiat
• Satu cara dakwah yang berkesan bagi
menyebar luaskan keindahan islam kepada
masyarakat
• Lambang kesempurnaan iman, ketinggian
taqwa dan kealiman seseorang manusia
yang berakal
• Akhlak akan dapat membina keluarga yang
sejahtera
Kedudukan Akhlak dalam Kehidupan
• Akhlak mendapat kedudukan yang tinggi
dalam Islam

Bukti:
1. Rasulullah Saw menempatkan
penyempurnaan akhlak yang mulia sebagai misi
pokok risalah Islam. Baginda bersabda:

“Sesungguhnya aku diutus untuk


menyempurnakan akhlak yang mulia.” (H.R.
Muslim)
2. Akhlak yang baik akan memberatkan
timbangan kebaikan seseorang nanti pada hari
kiamat. Rasulullah saw bersabda:

“Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam


timbangan seorang Mukmin pada Hari Kiamat
nanti selain akhlak mulia. Sesungguhnya Allah
membenci orang yang berbuat keji dan
berkata-keta keji.” (HR at-Tirmidzi)
3. Rasulullah Saw menjadikan baik buruknya
akhlak seseorang sebagai ukuran kualiti imannya

“… orang mukmin yang paling sempurna


imannya adalah yang paling baik akhlaknya.”
(H.R. at-Tirmidzi)
Ciri-ciri Sistem Akhlak dalam Kehidupan
1. Islam menyeru agar manusia menghiasi jiwa dengan
akhlak yang baik dan menjauhkan diri dari akhlak yang
buruk.

2. Lingkungan skop akhlak Islam adalah luas meliputi


segala perbuatan
 manusia dengan Allah
 manusia dengan manusia
 manusia dengan makhluk selain manusia.

3. Islam menghubungkan akhlak dengan keimanan.

4. Adanya konsep balasan dan ganjaran pahala atau


syurga oleh Allah dan sebaliknya orang yang berakhlak
buruk akan mendapat dosa atau disiksa dalam neraka

Anda mungkin juga menyukai