Anda di halaman 1dari 10

POLA DASAR PARIS

BY. YULI HASTUTI


Program Keahlian Tata Busana
SMK Negeri 3 Magelang
C2
D2
D C3
D1 L2 L3
C4 C
C1

L1 K
L

CB CF
Lingkar Badan J1 I1
J P I

Lingkar pinggang N1 N2 E1
F E

H G

LIngkar panggul
A A1 B1 B
POLA DASAR BADAN
KETERANGAN:
1. A B= 1/2 Lingkar panggul + 3
2. Buat garis tegak lurus ke atas dari A dan B
3. A F = B E= Tinggi panggul
4. A A1 = ¼ Lingkar panggul
5. B B1 = ¼ Lingkar panggul + 2
4. F D = Panjang punggung
5. E C = Panjang muka
6. E E1 = ½ Jarak dada
7. Buat garis tegak lurus memanjang dari E1
8. C P = Tinggi dada (diukur dari C sampai menyentuh garis
tegak lurus E1 )
9. Buat garis mendatar dari P sehingga terbentuk I dan J.
10. J J1 = ½ Lingkar badan
11. I I1 = ¼ Lingkar badan +2
12. Hubungkan titik A1J1 dan B1I1.
13. JL = IK = ½ DJ
14. L L1 = ½ Lebar punggung
15. L1 L2 = DD1 + (1-2)
16. L2 Tarik garis mendatar
17. DD1 = 1/6 Lingkar leher + ¼ nya
18. D1 D2 = ¼ DD1
19. D2 L3 = Lebar bahu + kup
20. C C1 = 1/6 Lingkar leher +1
21. C1 C2 = 1/6 Lingkar leher
D2 C2
P1
D P2
D1 L2 L3
C5 C4 C
C1

L1
L K
V K1

J2 I2

J J1 I1 I
P

CB CF

F F1 Q1 Q Q2 M1 N1 N2 M2 E2 E1 E3 E

H G

V1 E4

A A1 B1 B
D2 C2
P1
D P2
D1 L2 L3
C5 C4 C
C1

L1
L K
V K1

J2 I2

J J1 I1 I
P

CB CF

F F1 Q1 Q Q2 M1 N1 N2 M2 E2 E1 E3 E

H G

V1 E4

A A1 B1 B
MENENTUKAN KEDALAMAN KERUNG LENGAN
POLA LENGAN
A G E H B

G2 H2 KETERANGAN:
AB= ¾ Lingk Kerung Lengan
AC = Panjang Lengan
I I’ Gambarlah segi empat ABCD
G= ½ AE
H = ½ EB
Belakang Depan AI = Kedalaman Kerung Lengan
dikurangi ¼ nya.
AI = Tinggi siku
J J’

C G F H D
Thank
Your
Attantion