Anda di halaman 1dari 16

5.

MERUNGKAI STANDARD &


PENJAJARAN KONSTRUKTIF
APRIL 2017
5.1 KONSEP MERUNGKAI STANDARD

• Merungkai standard – menganalisis & mengenal pasti pengetahuan (konsep) & kemahiran dalam
standard & indikator
• Standard – pernyataan umum tentang hasil pembelajaran
- perkara yg murid perlu tahu & boleh lakukan
• Indikator – hasil pembelajaran mata pelajaran bagi sesuatu tahap yang khusus (tahun/
tingkatan)
Standard Kandungan
• pernyataan spesifik tentang perkara yg murid patut ketahui & boleh lakukan dalam suatu tempoh
persekolahan
• Aspek: pengetahuan, kemahiran, nilai

Standard Pembelajaran
• penetapan kriteria / indikator kualiti pembelajaran & pencapaian yg boleh diukur bagi setiap standard
kandungan
• Kenyataan khusus tentang perkara yg murid patut tahu & boleh lakukan
• Aspek: pengetahuan/konsep, kemahiran, nilai

Standard Prestasi
• pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid

• Diukur berdasarkan standard


• Menunjukkan kedudukan murid dlm perkembangan pembelajaran
5.2 PROSES MERUNGKAI STANDARD

Mengenal pasti

• pengetahuan (konsep) dan kemahiran yang terdapat dalam standard (pernyataan umum
tentang hasil pembelajaran – apa yang murid perlu tahu & boleh lakukan)
• indikator (hasil pembelajaran khusus)
5.2 PROSES MERUNGKAI STANDARD
• Mengenal pasti konsep yg perlu diajar / kemahiran yg perlu dikuasai
1 • Konteks utk mengajar, aktiviti PdP

• Tulis standard & indikator yg dirungkai dalam bentuk persembahan grafik ringkas
2

• Kenal pasti idea utama


3 • Perkara yg murid perlu faham & ingat

• Bina soalan2 penting drpd idea2 utama utk membantu pengajaran & pentaksiran
• Rancang pengajaran & pentaksiran
4 • Rumuskan pengajaran
Idea Utama:
• Kesedaran, kefahaman atau kesimpulan yg dicapai sendiri oleh murid
• Gambaran yg lebih besar selepas memahami sesuatu konsep
• Pernyataan drpd murid sendiri
• Pemahaman murid yg kekal tentang sesuatu konsep
• Murid dapat mengamalkannya dalam pembelajaran lain & dalam kehidupan
• Ciri-ciri:
 Ringkas & tepat
 Konseptual
 Terbuka (pelbagai perspektif)
 Meluas & berpanjangan
Soalan Penting:
• Dikongsi bersama murid pada permulaan PdP
• Diguna sebagai saringan pengajaran  memilih aktiviti utk menemui idea2 utama
• Ciri-ciri:
 Soalan terbuka
 Menggalakkan murid berfikir
 Fokus pada aspek aplikasi & kemahiran berfikir aras tinggi (bagaimana, mengapa)
 Dapat dijawab oleh idea utama dgn ringkas & padat serta berkesan
TUTORIAL
PERSEMBAHAN GRAFIK UNTUK MERUNGKAI STANDARD
Tajuk:

Standard kandungan:

Indikator:

Konsep:

Kemahiran:

Konteks (Topik atau isi kandungan):


…TUTORIAL

Idea utama:

Soalan penting:
5.3 KONSEP PENJAJARAN KONSTRUKTIF

• Konstruktif – pendekatan yg memberi peluang kpd murid utk belajar dgn membina makna &
kefahaman, berdasarkan pengalaman & persekitaran pembelajaran
• Penjajaran – kesinambungan antara objektif, kurikulum, aktiviti PdP, & aktiviti pentaksiran
(mengukur objektif yg ditetapkan)
PENJAJARAN KONSTRUKTIF
PEMBELAJARAN & KAEDAH
PENGAJARAN HASIL PENTAKSIRAN
PEMBELAJARAN
Direkabentuk untuk YANG Direkabentuk untuk
memenuhi hasil DIHASRATKAN menilai hasil
pembelajaran pembelajaran
PROSES PENTAKSIRAN

Rekabentuk •Proses Pentaksiran


Akhir
Kurikulum PdP
Pentaksiran digubal Pentaksiran formatif Petaksiran Sumatif
mengikut hasil untuk membimbing pada penghujung
pembelajaran. pembelajaran pelajar. masa PdP

Pentaksiran
berterusan sepanjang
masa PdP. Strategi
Penambahbaikan
5.4 PROSES PENJAJARAN KONSTRUKTIF

1. Mendefinisikan hasil pembelajaran yg dikehendaki


2. Memilih aktiviti2 PdP yg sesuai utk mencapai hasil pembelajaran
3. Mentaksir hasil pembelajaran sebenar pelajar utk melihat sejauh mana ianya tercapai
4. Menentukan gred dan maklum balas
5.4 PROSES PENJAJARAN KONSTRUKTIF

Hasil Pembelajaran

Tingkah laku yang


• boleh dilihat
• boleh diukur
• dilakukan oleh murid
5.4 PROSES PENJAJARAN KONSTRUKTIF

Tugasan Pentaksiran

• HP – PdP – Tugasan pentaksiran


• Dapat menyediakan maklumat utk mengukur HP yg hendak dicapai dgn tepat & berkesan
• Biasanya bersifat autentik – dapat mengukur HP berbentuk pemikiran aras tinggi
• Disusuli penggredan & maklum balas
TUGASAN LANJUT

Bincangkan 1 contoh yang dapat menjelaskan seluruh proses penjajaran konstruktif.

Anda mungkin juga menyukai