Anda di halaman 1dari 25

2.

5 Reka Bentuk Akuaponik


2.5.1 Maksud Akuaponik dan Menerangkan Reka
Bentuk Akuaponik

A. Maksud Akuaponik
Teknologi pertanian yang mengabungkan
akuakultur dengan aktiviti hidroponik dalam
satu pusingan air (Circulation).
• Akuakultur – Aktiviti ternakan ikan
• Hidroponik – Menanam tanaman tanpa
media tanah
Unsur yang penting dalam akuaponik
IKAN
• Mengeluarkan sisa makanan yang
mengandungi ammonia dan kotoran bagi
tanaman

BAKTERIA
• Menapis dan mengubah ammonia menjadi
nitrat dan zat yang berfungsi sebagai baja

TANAMAN
• Menyalurkan oksigen dan air yang bebas
ammonia yang diperlukan oleh ikan
Tujuan akuaponik
Mengekalkan kualiti air

Mengurangkan kadar ammonia

Menjimatkan ruang

Menghasilkan 2 jenis makanan serentak


B. Sistem kitaran Akuaponik
• Sistem kitaran
akuaponik ialah
sistem pengaliran air
dari kolam ikan ke
media penanaman
dan air akan dikitar
semula ke dalam
kolam
C. Akuaponik secara takungan dan kitaran
1. Akuaponik secara 2. Akuaponik secara
takungan kitaran
Menggunakan kolam, tangki Menggunakan dua bekas tangki,
atau bekas yang sama untuk iaitu tangki ikan dan bekas
ikan dan tanaman tanaman secara berasingan
D. Reka bentuk Sistem Akuaponik

Sistem Raft
• Tanaman diletakan terus diatas permukaan
air sehingga akar terendam didalam air.
Sistem Ebb & Flow
• Dikenali sebagai sistem pasang surut
• Sistem ini berfungsi dengan menggunakan loceng sifon
• Loceng Sifon : Mengalirkan air dari media penanaman
apabila air sudah memenuhi media penanaman
Sistem NFT (Near Film Technique)
• Sistem ini hampir sama dengan sistem Raft, tidak
menggunakan media penanaman dan akarnya menyentuh
lapisan air yang mengalir
• Air yang mengalir tidak boleh bertakung dan mengalir dengan
cepat
Perbandingan Tiga Sistem akuaponik
Ciri-Ciri Raft Ebb & Flow NFT

Penambahan jisim
2 3 1
tumbuhan

Pertumbuhan
2 3 2
bebas tumbuhan

Oksigen terlarut/
Pengantian air/ Hampir Sama Hampir Sama Hampir Sama
kekonduksian
Ikan (Nisbah
penukaran
makanan, kadar Hampir Sama Hampir Sama Hampir Sama
pertumbuhan
tertentu)

3=Terbaik, 2=Baik, 1=Sederhana, Penelitian Wilson A. Lennard dan Brian V. Leonard


2.5.2 Kelebihan Reka Bentuk Sistem Akuaponik

Sistem
Kelebihan Kelemahan
Akuaponik

Raft Akar tanaman menyerap nutrien Terdedah dengan serangan


secara terus daripada air bakteria ( akar mudah reput)
Tanaman tumbuh cepat
Produktiviti sistem lebuh tinggi

Ebb & Flow Biji benih boleh ditanam terus Memerlukan bekalan elektrik
pada media penanaman secara beterusan
Penekanan dalam menyelengara
loceng sifon

NFT Menggunakan kuantiti air yang •Memerlukan penapis tambahan


sedikit kerana media penanaman tidak
Pam yang kecil digunakan mampu menapis
•Penyemaian benih tidak dapat
dilakukan secara terus
2.5.3 Mengenalpasti komponen Akuaponik
Komponen utama yang diperlukan ialah :
1. Tangki Ikan/Akuarium
 Tangki berfungsi sebagai tempat untuk
memelihara ikan.
 Jenis tangki yang digunakan ialah kolam
simen, akuarium, kolam fibreglass, dan
drumplastik.
 Saiz tangki yang dipilih mestilah
bersesuaian dengan saiz atau jumlah
tanaman
2.5.3 Mengenalpasti komponen Akuaponik

2. Bekas Tanaman
 Tempat untuk menanam tanaman
3. Media Tanaman

 Digunakan sebagai
pemegang tanaman
agar dapat tumbuh
 Perlu mempunyai
Rock Wool ruang udara yang
baik serta berdaya
Batu Kerikil tahan untuk
menghasilkan
tanaman yang subur

Cocopeat

Hidroton

Perlite
4. Sistem Perpaipan

 Sistem perpaipan digunakan


untuk melengkapkan kitaran
dalam sistem akuaponik
 Paip digunakan untuk
menyalurkan air daripada
tangki ikan ke bekas tanaman,
dan menyalurkannya semula
kepada tangki ikan tersebut
Paip PVC

Paip Poli
Bahan-bahan penyambung paip

Siku 90° Pengecil Palam Gromet

Siku 90° Sama


Tee Sama
Siku 90°
Palam Tee Pengecil
Tee Sama
5. Pam Air
 Digunakan untuk
memindahkan air dari
tangki ikan ke bekas
tanaman secara menegak.
 Pemilihan pam ini dalah
mengikut kesesuaian saiz
tangki atau bekas tanaman

6. Penapis
 Penapis mekanikal - Menyingkirkan
pepejal
 Penapis biologi – Penukaran arah air
 Penggunaan penapis dapat menjamin
kualiti air yang baik serta dapat
mengelakan pam daripada tersumbat
2.5.4 Melakar Reka Bentuk Sistem Akuaponik Bermaklumat
2.5.5 Menganalisis Lakaran Reka Bentuk Sistem Akuaponik

 Analisis lakaran reka bentuk sistem akuaponik


perlulah dibuat dari segi elemen dan prinsip
Elemen reka bentuk Prinsip reka bentuk sistem
sistem akuaponik akuaponik
• Garisan • Keseimbangan
• Rupa • Pengulangan
• Bentuk • Kontras
• Tekstur • Kepelbagaian
• Saiz • Kesatuan
• Warna • Keringkasan
• Ruang • Harmoni
• NIlai • Pergerakan
• Penekanan
• Pembahagian
2.5.6 Membina Model Reka Bentuk Sistem Akuaponik
• Model adalah persembahan ringkas yang
menyerupai produk sebenar
Model Penerangan

Separa Berfungsi  Dihasilkan mengikut skala yang


sesuai
Bahan dan teknik mengikut
kesesuaian
Mempunyai sebahagian komponen
sebenar yang berfungsi

Berfungsi Sepenuhnya Dibina menyerupai produk sebenar


Bahan dan teknik pembinaan
mengambarkan produk yang
sebenar
Berfungsi mengikut tujuan asal
Langkah-langkah Membina Model Sistem Akuaponik
a) Sediakan alatan seperti mesin gerudi tangan, pemotong paip beroda dan
set hole saw
b) Sediakan komponen utama dan bahan yang diperlukan seperti paip PVC,
glu PVC, dan bahan penyambung yang lain
c) Buat pemasangan kerangka mengikut ukuran yang dikehendaki
d) Sediakan bekas penanaman seperti paip PVC atau gully
e) Buat lubang dengan menggunakan mesin gerudi dan hole saw untuk
meletakan pasu kecil
f) Buat pemasangan sistem perpaipan air
g) Pasang sambungan paip untuk saluran air masuk dan air keluar.
h) Letak tangki ikan pada kerangka dan pasangkan pam dengan sistem
perpaipan
i) Susun pasu kecil di dalam lubang pada bekas penanaman
j) Isi tangki ikan dengan air. Uji sistem akuaponik
2.5.7 Menilai Model Reka Bentuk Sistem Akuaponik

Kriteria Penilaian Reka


Kecenderungan inovasi, kreativiti,
Bentuk Sistem Akuaponik dan keaslian reka bentuk

Kandungan unsur simbolik, emosi,


estetika dan penampilan

Kecenderungan fungsi dan praktikal

Kekuatan kualiti dan


kebolehpasaran

Ergonomik
2.5.8 Mencadangkan Penambahbaikan Reka Bentuk
Sistem Akuaponik yang lebih Efisien
Penambahbaikan dilakukan mengikut
permintaan pelanggan
Penambahbaikan yang dibuat perlu mendapat
kelulusan pelanggan
Reka bentuk akhir dilakukan setelah
penambahbaikan dipersetujui oleh pelanggan
 Aspek yang penting dalam penyediaan laporan projek adalah
struktur laporan yang baik untuk memudahkan pembaca
memahami dengan baik
 Maklumat laporan projek yang perlu ada adalah seperti berikut :
a) Pengenalan
b) Pernyataan masalah
c) Objektif
d) Laporan induk
i. Jadual kerja
ii. Lakaran reka bentuk
iii. Borang analisis elemen dan prinsip reka bentuk
iv. Model reka bentuk sistem akuaponik
v. Kos pengeluaran projek
vi. Senarai semak penilaian model reka bentuk
vii. Kekuatan dan kelemahan projek
e) Penutup
f) Cadangan penambahbaikan
g) Bibliografi
h) Lampiran