Anda di halaman 1dari 3

Model Kurikulum dan

Pelaksanaan Kurikulum
Teori dan Model Pembinaan Kurikulum
1. Model Objektif(Tyler dan Taba)
2. Model Proses (Stenhouse)
Model Objektif Pelajaran yang dirancang dan dilaksanakan untuk
mencapai matlamat pendidikan

Interakasi antara guru, pelajaran dan ilmu


Model Proses pengetahuan
Kebaikan Keburukan
• Mengelakkan penyataan yang • Pada peringkat yang lebih
benar. rendah,penentuan objektif
• Membuat penilaian yang lebih tingkah laku adalah rumitdan
tepat dan cepat. tidak diperlukan.
• Membantu memilih dan • Susah untuk menulis objektif
menstrukturkan kandungan. tingkah laku yang dapat
• Membuat guru atau pendidik memuaskan pada peringkat
sedar tentang pelbagai jenis pembelajaran yang lebih tinggi.
dan peringkat pembelajaran • Kurikulum terlalu terikat dengan
yang terlibat dalam mata mata pelajaran dan
pelajaran tertentu. peperiksaan.
• Membimbing dan mendorong • Terlalu mementingkan