Anda di halaman 1dari 7

PENILAIAN BAHAN

MULTIMEDIA
Azhar Arsyad , (2007)
• 1. Kualiti bahan dan tujuan: Ketepatan,
kepentingan, kelengkapan, keseimbangan, daya
tarik, kewajaran, dan kesesuaian dengan situasi
pelajar.
• 2. Kualiti pembelajaran: memberikan peluang
belajar, memberikan bantuan untuk belajar,
kualiti motivasi, fleksibelitas pengajaran,
hubungan dengan program pengajaran lain,
kualiti ujian dan penilaiannya, dapat memberikan
kesan bagi guru dan pengajaran.
(Hasrul, 2010)
• 1. Kemudahan navigasi. Sebuah multimedia
interaktif perlu direka semudah yang mungkin
supaya pelajar dapat mempelajarinya tanpa
perlu dengan pengetahuan yang kompleks
tentang media.
• 2. Pembentangan maklumat. Persembahan
maklumat digunakan untuk menilai
kandungan dan program multimedia interaktif
itu sendiri
• .3 Integrasi media. Media perlu
mengintegrasikan aspek pengetahuan dan
kemahiran.
• 4. Fungsi secara keseluruhan, dengan kata
lain progaram yang dibangunkan harus
memberikan pembelajaran yang diinginkan
oleh peserta belajar