Anda di halaman 1dari 12

Hak berkenaan dengan pendidikan

• 12. (1) Tanpa menjejaskan keluasan Perkara 8,


tidak boleh ada diskriminasi terhadap mana-
mana warganegara semata-mata atas alasan
agama, ras, keturunan atau tempat lahir
Setiap lapisan masyrakat Malaysia tanpa
mengira perbezaan agama, ras, keturunan atau
tempat lahir berhak mendapat pendidikan.
Persoalan.
• Bagaimana pendidikan di Malaysia dapat
membentuk jati diri Malaysia?
• Pendidikan sebagai teras kepada
pembentukan jati diri.
• Medium Utama
“Pendidikan adalah salah satu agenda besar
yang boleh mempengaruhi kualiti dan
ketamadunan sesebuah bangsa di dunia.
Manusia akan dianggap mundur sekiranya
tiada pendidikan. Individu dan keluarga yang
berilmu dan meletakkan ilmu sebagai cara
hidup akan lebih mudah membuat satu
keputusan yang tepat” (Wan Hassan 2007).
Pendidikan Sejarah

“ Kurikulum Standard Sejarah Sekolah Rendah


membolehkan murid memahami tingkah laku
manusia, sebab dan akibat, Keunikan sejarah
tanah air dan kegemilangan negara bagi
melahirkan warganegara yang patriotik dan
menjunjung amalan demokrasi di Malaysia”
Matlamat Kurikulum Sejarah Sekolah Rendah
Kebebasan Beragama
• Perkara 3(1) – Islam ialah agama bagi
Persekutuan; tetapi agama-agama lain boleh
diamalkan dengan aman dan damai di mana-
mana Bahagian Persekutuan
Persoalan
• Bagaimana keperlbagaian agama dapat
membentuk jati diri Malaysia?
“ Kepercayaan Kepada Tuhan raja dan negara”
-Rukun Negara Pertama
“Agama sangat penting kerana dapat membangunkan
ikatan sosial dan mempengaruhi solidariti kelompok”
(Manaf,2003)
Islam Hadari

• Diperkenalkan oleh YAB Mantan Perdana


Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi pada
tahun 2003
• Pendekatan Islam yang bertujuan menjana
kemajuan manusia untuk pembangunan
fizikal, spiritial, pembangunan insan dan ilmu
Budaya Malaysia
• Rumah Terbuka
• Cuti Peristiwa