Anda di halaman 1dari 3

Bagi analisis untuk elemen-elemen yang terkandung di dalam

Falsafah Pendidkan Guru (FPG) pula adalah:


Elemen-elemen FPG Analisis

Bepekerti mulia Sahsiah guru yang baik-


berbudi bahasa, bersopan,
berdisiplin, bermoral dan
sebagainya.

Berpandangan  Berkembang mengikut


peredaran zaman yang kini
progresif dan memberi penekanan
saintifik kepada sains dan teknologi.

 Berusaha agar tidak


ketinggalan dari segi
profesional.
Bersedia Menghayati aspirasi negara
yang dihasratkan.
menjunjung aspirasi
Berusaha agar dapat
negara menyumbang secara
maksimum ke arah
pencapaian aspirasi negara.

Serta menyanjung  Menghayati warisan


kebudayaan negara yang unik.
warisan
kebudayaan negara  Memupuk sifat bangga
terhadap kepelbagaian.
budaya dalam kalangan murid.

 Menyemai sifat patriotisme


dan cintakan negara.
Menjamin  Peranan guru dari segi
perkembangan diri dan
perkembangan perkembangan murid secara
individu menyeluruh (aspek jasmani,
emosi, rohani dan intelek).

Memelihara suatu  Tanggungjawab guru sebagai


ahli masyarakat yang
masyarakat yang menyumbang kepada
besatu padu, pembangunan negara.

demokratik,  Berusaha agar masyarakat


progresif dan dapat memenuhi aspirasi dan
hasrat negara yang telah
berdisiplin ditetapkan.

Anda mungkin juga menyukai