Anda di halaman 1dari 21

• Enkripsi:

‘KAMI TERTIPU OLEH MEREKA LAGI’

KAMIT ERTIP UOLEH MEREK ALAGI

KEUMA AROEL MTLRA IIEEG TPHKI

‘KEUMAAROELMTLRAIIEEGTPHKI’
• Dekripsi:
‘KEUMAAROELMTLRAIIEEGTPHKI’

KEUMA AROEL MTLRA IIEEG TPHKI

KAMIT ERTIP UOLEH MEREK ALAGI

‘KAMI TERTIPU OLEH MEREKA LAGI’


Enkripsi:

‘KAMI TERTIPU OLEH MEREKA LAGI’


‘KAMI TERTIPU OLEH MEREKA LAGI’

1. Tentukan bilangan kolum dan baris yang akan digunakan.


‘KAMI TERTIPU OLEH MEREKA LAGI’

1. Tentukan bilangan kolum dan baris yang akan digunakan.


2. Isi huruf-huruf dalam petak ikut lintasan/peraturan yang
dipersetujui.

KAMITMEREEHGIKREALATLOUPI
• Dekripsi:
‘KAMITMEREEHGIKREALATLOUPI’

‘KAMITERTIPUOLEHMEREKALAGI’

‘KAMI TERTIPU OLEH MEREKA LAGI’


• Cipher Gantian Mudah
• Cipher Caesar
• Cipher Pigpen
• Cipher Atbash
• Cipher Kama Sutra
• ‘Transposisi Kolumnar’
• ‘Vigenere Cipher’
A B C D E F G H I J K L MNO P Q R S T U VWX Y Z
J F P K D U R B Z G QW I A N Y T E X L V C O S H M

GVIYJYJKJWZIJYI
JUMPA PADA LIMA PM
A B C D E F GH I J K LMNO P QR S T U VWX Y Z
Y Z A B C D E F GH I J K LMNO P QR S T U VWX

• Contoh:
MNCPYQGBGZSZYPIYL
(setiap huruf digantikan dengan huruf yang berada dua tempat selepasnya)
OPERASI DIBUBARKAN
A B C D E F GH I J K LMNO P QR S T U VWX Y Z
Z Y XWV U T S R Q P ONM L K J I H G F E D C B A

uriv gsvn
K C Z I R S M P L H
V E Y G J F N W B O
D X U A T Q

ORWFRWKGMVKF
"TINESAXEOAHTFXHTLTHEYMAIIAIXTAPNGDLOSTNHMX".
LXFOPVEFRNHR

Anda mungkin juga menyukai