Anda di halaman 1dari 3

Amalan Profesionalisme Guru

Standard 1 daripada Standard Guru Malaysia, iaitu amalan


nilai profesionalisme dirujuk bagi menentukan amalan
profesionalisme guru.

Mengandungi domain-domain: Domain Diri

Pegangan nilai diri guru yang • Percaya kepada tuhan


sedia ada dan patut • Amanah
dikembangkan supaya guru • Ikhlas
boleh memberikan • Berilmu
sumbangan yang lebih • Kasih sayang
berkesan kepada profesion • Sabar
keguruan bagi mencapai • Budi Bahasa
matlamat sistem pendidikan • Daya tahan
negara. • Daya saing
Pegangan nilai yang patut diamalkan secara telus
Domain oleh guru dalam menjalankan tugasnya sebagai
Profesion seorang guru yang professional.

• Kecintaan terhadap profesion • Mengamalkan kerja sepasukan


• Berketerampilan • Proaktif
• Integriti • Kreatif
• Teladan • inovatif

Guru berperanan sebagai agen sosialisasi dan Domain


penjana modal insan dalam masyarakat. Sosial

• Keharmonian • Patriotisme
• Kemahiran sosial • Kecintaan terhadap alam
• Semangat bermasyarakat sekitar
Peningkatan Profesionalisme Kendiri

Menaikkan atau meningkatkan


martabat profesion keguruan

Langkah mempertingkatkan tahap


profesionlime

1. Kursus peningkatan profesionlisme keguruan


2. Membuat penyelidikan dan penulisan
3. Usaha ke arah perkembangan kendiri
4. Peka terhadap perkembangan pendidikan dan
teknologi terkini.