Anda di halaman 1dari 22

DEVELOP TEAM WORK

(LEAD TEAM SUBORDINATES)


NAMA AHLI:
WAN AMIRUL HAFIZUDDIN BIN WAN ROZIMI
MUHD IRFAN BIN SAPARIN
MOHD FIKRI REDZWAN BIN SHUKURI

Maksud logo
Tiga orang
 Melambangkan tentang kebijaksanaan dalam menyelesaikan masalah
dan mengeluarkan pendapat masing-masing untuk dihujahkan sebagai
yang terbaik.
Gigi gear
 Melambangkan kemahiran berfikir di luar kotak dan tidak hanya terbatas
untuk sesuatu perkara.
 Warna
 Melambangkan kelembutan dan perpaduan di kalangan pasukan.
 MISI
Untuk menjadi sebuah pasukan Sumber terulung, dinamik serta
berdaya saing menerusi pakatan berpasukan yang teguh dan
mantap.
VISI
Menyediakan perkhidmatan yang berkualiti, pantas, dan fleksibel
bagi mencapai tahap kepuasan pengguna seratus peratus.

SLOGAN
Contoh pemimpin yang telah Berjaya (role model)
 Antara ciri kepimpinan Nabi Muhammad s.a.w. ialah
 Adil
 Baginda berjaya menghapuskan semangat assabiyah dan diskriminasi
kabilah. Dgn mengamalkan keadilan, baginda berjaya mewujudkan
perpaduan dan keharmosian dalam kalangan masyarakat
 Bijak
 Baginda juga seorang yang bijak. Baginda pintar mengatur taktik dan
strategi peperangan.
Berani dan Tegas
 Baginda mengetuai setiap ekspedisi perang walaupun
jumlah tenteranya kecil malah baginda berasa
bertanggungjawab meniupkan semangat jihad dalam
kalangan tentera Islam.
CIRI-CIRI PEMIMPIN YANG BAIK

Jujur
 Kejujuran yang ada dalam diri seorang pemimpin akan
menjadi ciri khas tersendiri yang mampu dipercayai oleh ahli.
Pemimpin yang sesuai dengan tahap kejujuran tinggi akan
mendapat kepercayaan yang luas dari kelompoknya
Cerdas
 Kecerdasan adalah titik tentu idealnya yang harus
dimiliki oleh seorang pemimpin. Kecerdasan merupakan
point utama yang menentukan seberapa baik langkah
yang diambil oleh seorang pemimpin jika dihadapkan
oleh suatu masalah kumpulan
Percaya Diri
 Seorang pemimpin yang hebat itu punya rasa
percaya diri yang baik. Di saat-saat genting
sekalipun, seorang pemimpin boleh mengangkat
moral pasukannya sehingga masalah yang
muncul boleh diatasi dengan baik.
Mampu Berkomunikasi
 Kemampuan berkomunikasi yang jelas ini juga penting
agar pemimpin boleh menyelarasakan semua anggota
pasukannya menuju destinasi yang diingini dan harus
mampu berkomunikasi dengan cara yang baik dan
tepat kepada siapa dia berbicara dan bagaimana dia
bercakap.
Bertanggung jawab dan dapat dipercaya
 Bertanggung jawab bererti berani untuk menanggung
kesan dari segala keputusan yang timbul akibat
tindakan yang telah dilaksanakan. Selain bijak dan
berinisatif, seorang pemimpin yang sesuai tentunya
perlu mempunyai sifat bertanggungjawab
PEMIMPIN YANG TIDAK BAIK

Tidak Memberikan Kepercayaan


 Seorang pemimpin yang baik boleh memberikan
kepercayaan kepada pasukannya untuk bekerja.
Sebaliknya, pemimpin yang buruk tidak mampu
memberikan kepercayaan itu.
Konflik
 Apabila bawahan anda ditegur oleh penyelia dari
bahagian lain, jangan hanya diam saja dan
membiarkan orang bawahan anda menghadapinya
sendirian. Pemimpin yang baik akan berusaha untuk
memberi sokongan pada pasukannya, bukan malah
ikut menyalah-nyalahkannya juga.
Tidak Terbuka
Hubungan baik dengan bahagian yang berbeza
perlu dibina dalam syarikat / agensi. Jika anda
merupakan pemimpin yang kerap tertutup dan
tidak mendedahkan kehebatan kerja pasukan
anda, itu menandakan bahawa anda bukan
termasuk pemimpin yang baik.
Tidak Bertanggungjawab
Jika anda selalu menyerahkan tugas pada
bawahan, padahal seharusnya pekerjaan
tersebut dikerjakan oleh anda, itu membuktikan
bahawa anda bukanlah pemimpin yang baik.
Tak Ada Tujuan Kerja
Bila anda tidak tahu apa yang anda
perjuangkan, anda akan sukar membuat
keputusan yang baik.
FAEDAH KERJA BERPASUKAN

mewujudkan perasaan percaya mempercayai dan saling


hormat menghormati di antara pekerja dan pihak
pengurusan
Memupuk semangat kekitaan dan semangat kepunyaan di
kalangan pekerja yang menguntungkan organisasi
 membolehkan pihak pengurusan memimpin pekerja tidak
sebagaimana pendekatan tradisional
Mewujudkan suasana harmoni dan selesa dalam organisasi
AKTIVITI PEMBENTUKAN PASUKAN

Kepimpinan mempunyai peranan penting untuk dimainkan di dalam


prestasi pasukan. Kerja berpasukan termasuk komunikasi,
persefahaman dan penyelarasan di kalangan ahli pasukan bersama-
sama dengan saling mempercayai. Di sini kita memberikan anda
aktiviti-aktiviti yang membantu membina beberapa kemahiran yang
diperlukan untuk kepimpinan yang baik dan kerja berpasukan.
CONTOH AKTIVITI YANG MEMBENTUK PASUKAN

Bola sepak
Sepak takraw
Badminton
Pinpong
Aktiviti perkemahan
KAEDAH KETUA SEBAGAI PEMIMPIN MENYELESAIKAN
MASALAH DALAM KUMPULAN

Bekerja Dengan Orang.


Boleh berhubung dan bekerja dengan orang,
berbincang, mendengar pandangan, merangsang
ahli-ahli, menggalakkan ahli mengambil inisiatif dan
menyerlahkan bakat dan potensi mereka.
Kebolehan Menganalisis.
Kemampuan memahami dan menghuraikan sesuatu
isu/persoalan dari pelbagai sudut serta merumusnya.
MESYUARAT
Menguruskan mesyuarat dengan berkesan
KAJIAN/PENYELIDIKAN.
Tahu bagaimana melakukan penyelidikan asas, faham
kegunaan maklumat dan bagaimana mendapatkan
maklumat yang dikehendaki.
Komunikasi.
Dapat menyampaikan sesuatu denganbaik,
berhujah dengan meyakinkan dan merangsang
ahli.