Anda di halaman 1dari 3

APA ITU TRADISI LISAN?

Melalui Pembentangan:

1. Semua keterangan lisan mengenai masa lalu diperturunkan dari


seorang ke seorang dengan cara pertuturan
2. Keterangan yang telah disebarkan dari mulut ke mulut dari
generasi ke generasi yang berikutnya
3. Nadzan Haron (2012):
 Peristiwa / fakta dilaporkan oleh generasi ketiga dan generasi
yang kemudiannya.
 Testimoni lisan dengan penyebaran dari mulut ke mulut
 Telah melalui sesuatu jaringan transminsi (tersebar luas)
4. Tradisi lisan terkawal: meliputi hukum-hukum dan perlembagaan
adat
5. Tradisi lisan tidak terkawal: wujud tokok tambah
Melalui Internet:

 Sebelum sejarah ditulis oleh para pujangga pada zaman


dahulu, sejarah sudah disampaikan melalui cerita.
 Dikenali dengan tradisi kecil dan tradisi besar.
 Tradisi kecil: penyampaian sejarah melalui cerita lisan.
– Wujud sebelum ada Tulisan
– Belum ada bahasa sanskrit
 Tradisi besar: penyampaian sejarah melalui tulisan
– Penulisan sejarah ditemui di istana, maka penulisan sejarah
pada zaman dahulu lebih bias ke arah istana.