Anda di halaman 1dari 5

FALSAFAH PENDIDIKAN DI

MALAYSIA (EDUP3013)

TAJUK 6: MODEL KURIKULUM DAN


PELAKSANAAN KURIKULUM
(Teori dan Model Pembinaan kurikulum)
Disediakan oleh:
1. Nurtaslimalia bt Zulkiflee
2. Mohd Syazwan Afifi Bin Suhaidi
3. Luziana Joilin
Teori Pembentukaan Kurikulum

Asas teoritikal kurikulum


• Dibentuk hasil daripada penemuan tokoh-
tokoh pendidikan serta ahli psikologi
Antara Tokoh-tokoh tersebut:
1. Alfred Binet
• Utarakan prosedur yang sistematik bagi menilai
aptitud terhadap pembelajaran
2. Jean Piaget
• Kaji mengenai perkembangan kognitig kanak-kanak
3. Lev Vygotsky
• Menekankan unsur interaksi dengan persekitaran
4. Ivan Pavlov
• Rangka teori kurikulumnya daripada konsep
pelazimannya yang menggunakan anjing, serbuk
makanan dan loceng.
5. Abraham Maslow
• Teori motivasi yang berkaitan dengan hierarki
keperluan manusia
6. Benjamin Bloom
• Hasil kajian Taksonomi Bloom yang mengandungi
objektif pembelajaran yang disusun mengikut 6 aras
kognitif
7. Raplh Tyler
• Gariskan format panduan kurikulum, buku teks edisi
guru, rancangan mengajar dan alat-alat penilaian
8. Erik Erison
• Kaji perkembangan psikososial
9. Lawrence Kolberg
• Kategorikan perkembangan moral manusia
10. Albert Bandura
• Teori pembelajaran sosial yang menerangkan manusia
belajar daripada peniruan tingkah laku orang lain.
Falsafah
Pendidikan
Matlamat Aktiviti-
dan aktiviti
Tujuan Pembelajaran

PROSES
PEMBENTUKAN
KURIKULUM
Objektif- Analisis
objektif Tugasan dan
Pengajaran Pemilihan
Am Kandungan

Objektif
Pengajaran
Khas dan Penilaian
Hasil
Pembelajaran