Anda di halaman 1dari 18

TEORI GESTALT

TEORI KAUNSELNG
DBK 1023
PENSYARAH CIK AZWA AMIRA HUSSAIN
HP: 013-2840839/011-2822 6002
amira.h@kym.edu.my
• LATAR BELAKANG TOKOH
• KONSEP UTAMA TEORI
• SIFAT SEMULAJADI MANUSIA
• MATLAMAT
• PROSES & TEKNK
• SUMBANGAN
THE WHOLE IS GREATER
• LIMITASI THAN THE PARTS OF IT
SUM

-ARISTOTLE-
LATAR BELAKANG TOKOH

• Friedrich (Frederick) Salomon Perls


dilahirkan pada 8 Julai 1893-14 Mac 1970.
• Dilahirkan di Berlin, Jerman pada tahun
1993.
• Berbangsa Yahudi dari keluarga kelas
pertengahan.
• Beliau telah kembangkan Teori
Gestalt.berpandukan Psikologi Gestalt yang
diasakan oleh Max Wertheimer dan Wolfgang
Kohler.
KONSEP UTAMA TERAPI
PANDANGAN TERAPI TERHADAP KEJADIAN MANUSIA

• Manusia adalah satu organisma yang bersepadu (holistik)


atau saling berhubungan antara fizikal, mental dan spiritual
• manusia dilihat sebagai sebahagian dari persekitaran yang
saling berinteraksi antara satu sama lain.
• Manusia menumpukan perhatian kepada aspek yang
berkaitan dengan minat dan keperluan masing-masing
pada suatu ketika tertentu sahaja dan ia tidak dapat
bertindak kepada keseluruhan persekitarannya
• Manusia juga mempunyai kecenderungan bagi mencapai
perimbangan atau homeostasis
• Manusia sebenarnya lengkap dan berkemampuan untuk
menyesuaikan diri dengan apa yang berlaku pada mereka
• Manusia boleh menghadapi persoalan hidupnya jika
mereka mengetahui apa yang berlaku dipersekitaran (here
and now)
KONSEP ASAS TEORI:
• Here and now (disini dan sekarang)
Memberikan tekanan kepada apa yang
dirasai pada masa kini dan ketika ini.
Menurut Gestalt, merugikan atau tidak
berguna sekiranya bercakap tentang perkara
lepas.
• Perkara yang tidak selesai (Unfinished
Business)
kekecewaan dan kebimbangan yang tidak
dilepaskan menyebabkan gangguan dalam
kehidupan hari-hari.
KONSEP-KONSEP LAIN:
• Konsep kesedaran yang luas
Utamakan kesedaran tentang apa
yang difikir dan apa yang dialami
• Kebimbangan disebabkan oleh
jurang antara masa sekarang dan
lalu
• Pertumbuhan & kematangan
Proses dalam diri individu bukannya
matlamat yang ingin dituju
• Scape goat
 memberikan alasan utk kurangkan
kebimbangan
Cth: memanipulasi,menerang,memberi
justifikasi,penilaian tentang masalah
• Catastrophy
Kebimbangan yang melampau pada masa
akan datang
• Sentiasa berkhayal/fantasi
Berkhayal dan berfantasi untuk
melupakan masalah
MATLAMAT
• Mewujudkan kesedaran yang tinggi dalam
diri individu kepada dunia realiti hari ini yang
bersifat di sini dan kini.
• Memberi kesedaran kepada individu bahawa
mereka mempunyai tanggungjawab yang
tersendiri
• Membantu individu lebih mengenali diri
dengan lebih mendalam tanpa perlu
berusaha untuk menyesuaikan diri dengan
persekitaran
• Membantu individu agar dapat merasai dan
menyedari segala perasaan dan pengalaman
masing-masing.
PROSES & TEKNIK
• Kerusi kosong (empty lebih
chair)/permainan • Kekalkan dengan
berdialong satu perasaan
• Top Dog-Under Dog • Making the round
• Sayalah yang • Permainan raptai
bertanggungjawab • Arahan
bagi…
• Perubahan bahasa
• Bermain dengan
projeksi • dreamwork
• Permainan melebih-
1. KERUSI KOSONG (EMPTY CHAIR)
• Meluahkan apa yang terpendam terhadap
individu lain sambil membayangkan individu
itu duduk diatas kerusi kosong itu.
• Selepas bercakap, kaunselor mengarahkan
klien duduk dikerusi kosong tersebut seolah-
olah berada di tempat individu tersebut
• Pertukaran kerusi kebiasaanya berlaku
dibahagian2 kritikal proses kaunselor.
• Klien belajar memahami dan menyelami
perasaan dengan lebih mendalam
2. TOP DOG-UNDER DOG
• Top dog : unsur yang menekankan
kedudukan autoritarian, moralistik, mendesak
dsbg
(cth: ibubapa yang mengkritik dan menekan
dgn menggunakan perkataan ‘harus’ , patut)
• Under dog : unsur yang menyoal mangsa
dalam satu keadaan dan kerana peranan
yang dimainkannya, dia sering bersikap bela
diri, selalu meminta maaf, tidak berdaya dan
lemah.
• Berdialong dgn mnggunakan teknik kerusi
kosong.
3. SAYALAH YANG BERTANGGUNGJAWAB
BAGI…
• Matlamat teknik;
Klien menyedari dan merasai perasaan
tertentu
Klien menerima perasaan itu tanpa
memprojeksikannya kepada orang lain.

***Apabila klien berjaya berbuat demikian,


maka dia sudah bersedia untuk
bertanggungjawab terhadap perasaan,
pemikiran, dan tingkahlakunya.
4. SAYA ADA SATU RAHSIA
• Berfantasi bahwa dia mempunyai satu
rahsia dan tidak mahu diketahui org.
• Individu perlu membayangkan rahsianya
dibuka dan merasai kesan daripadanya dan
bagaimana penerimaan orang lain tentang
rahsia itu.
• Teknik ini memberi peluang kpd indvdu utk
merasai perasaan bersalah dan malu
• Memberi peluang kpd kaunselor utk
meneroka sbb apa klien menyimpan rahsia
itu serta kebimbangannya.
5. BERMAIN DENGAN PROJEKSI
• Merupakan satu usaha atau tindakan yang
dilakukan oleh hampir setiap orang bagi
menafikan sifat-sifat yang tidak disukai
dalam diri.
• Penafian dgn memprojeksikan sifat itu kpd
orang lain
• Cth: panas baran dinafikan kepada
individu lain.
6. PERUBAHAN BAHASA
• Klien digalakkan mengubah soalan kpd
kenyataan dgn kepercayaan bhw
kebanyakan soalan adalah kenyataan
yang tersembunyi mengenai diri sendiri.
• Cth soalan; ‘adakah anda menyukai
saya?’ Boleh ditukar menjadi kenyataan ‘
sya tidak pasti awak suka pada saya’.
• Penggunaan perkataan ‘saya’ boleh
menambah identifikasi dan fokus kepada
diri sendiri.
7. DREAMWORK

• Digunakan sebagai
metafora/perlambangan utk memahami
kehidupan masa kini.
• Mimpi klien dilihat sebagai sebahagian
aspek kehidupan klien.
SUMBANGAN
• Mendorong klien • Menyediakan
memberikan pelbagai teknik yang
perhatian kepada mencabar klien
kewujudan • Mengkaji masa
• Membolehkan lampau individu
individu mengalami dengan cara yang
dengan sebenar menarik serta
perasaan, bukan mengiktiraf
sekadar bercakap kepentingannya.
mengenainya shj.
LIMITASI
• Kecenderungan tingkah laku yang
kaunselor menjadi menimbulkan rasa
lebih bersifat tidak
manipulasi dan bertanggungjawab
mengawal • Terdapat sedikit
• Kelihatan seperti penekanan terhadap
gimik dan berpotensi pencapaian
tinggi unutk menipu kemahiran hidup
• Kadangkala yang berguna dalam
mendorong klien bentuk tingkah laku.
untuk melakukan