Anda di halaman 1dari 167

MULTIPLE CHOICE

KJ KJ KJ KJ KJ KJ KJ KJ KJ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. A√ AA A
A A A
A A
A A A
A A A
A
B B BB B
B B
B B
B BB B B B
B
C√ CC C C C
C C
C C C C C
C
D D D DD D D
D DD D D D
D
E E E E E E EE E E E
E

Nilai: 2 1 0 1 0 -1 1 0 -1
LITERATUR WAJIB :

1. PENGANTAR HUKUM INTERNASIONAL


OLEH : PROF. DR. MOCHTAR KUSUMAATMADJA, SH., LLM.

2. HUKUM DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL


OLEH : MOHD. BURHANTSANI, SH, MH.

3. INTRODUCTION TO INTERNATIONAL LAW


BY : J.G. STARKE
BAHAN AJAR

HUKUM INTERNASIONAL

DISUSUN OLEH:
YULIANTO ACHMAD, S.H., M.H.