Anda di halaman 1dari 16

| 

| 

 
|  
| 
| 
 
 Bagi menyatakan kebenaran ajaran yang
dibawa, seorang Rasul itu akan dianugerahkan
dengan mukjizat.
 Mukjizat itu mestilah juga dari jenis perkara
yang terkenal di kalangan kaum seseorang
Rasul itu dan keahlian mereka dalam lapangan
tersebut.
 Hal ini kerana mukjizat itu sendiri bertujuan
menghancurkan kepercayaan kaumnya yang
bertuhankan selain kepada Allah
 Al-Quran diturunkan sebagai mukjizat terbesar
Nabi Muhammad yang lengkap dengan
sastera, kerana masyarakat Arab waktu itu
pakar dalam bidang puisi, prosa dan
kesusasteraan.
 Penurunan al-Quran telah membuka mata
sasterawan Arab contohnya kata Abu al-Walid:
Aku tidak pernah mendengar kata-kata
seindah ini sebelum ini, ia bukan syair, bukan
ucapan ahli sihir bukan ucapan ahli sastera
dan bukan ucapan manusia.
v | 

 


 mari penerangan sebelum ini apakah yang dapat
dikupaskan berkenaan mukjizat ini?
 Ya, mukjizat ini sendiri bermaksud melemahkan
(a͛jaza/ë G.
 Menurut istilah, mukjizat bermaksud sesuatu luar
biasa yang dapat melemahkan manusia dan di luar
kemampuan serta tidak mampu dilakukan oleh
mana-mana manusia pun sepertinya.
 Samalah dengan istilah yang dipelajari semasa
tingkatan Empat. Sesuatu perkara luar biasa yang
berlaku pada para Rasul untuk membuktikan
kebenaran ajaran yang dibawa dengan izin Allah.

| 
 

 Al-Quran mempunyai berbagai mukjizat


antaranya adalah ianya dijamin daripada
ditokok tambah dan terpelihara isi
kandungannya. Seperti firman Allah dalam
surah al-Hijr ayat 9: ͞sesungguhnya Kamilah
yang menurunkan ayat al-Quran dan Kamilah
yang memelihara dan menjaganya͟
 Mukjizat al-Quran secara khususnya dapat
dibahagikan kepada beberapa perkara:
Mukjizat dari segi bahasa
Mukjizat dari segi isi kandungan
Mukjizat dari segi ilmu
|  

 Bahasa al-Quran amat indah, padat dan tidak dapat
ditandingi oleh pakar bahasa daripada semua
peringkat dan zaman.
 Penurunan al-Quran mengkagumkan mereka dan
sekaligus melemahkan mereka dan semua ahli bijak
pandai dalam lapangan sastera di kalangan mereka.
 Kelebihan al-Quran melalui ketinggian gaya
bahasanya tidak dapat ditandingi oleh sesiapa,
dibawa oleh Nabi Muhammad yang bersifat Ummi.
 Contoh mukjizat al-Quran dari segi bahasa ialah
Surah an-Nas
|    Al-Quran mengandungi 114 surah yang


dimulai dengan surah al-Fatihah dan diakhiri
dengan surah an-Nas. Antara lain di dalam al-
Quran mengandungi sejumlah lebih 6000 ayat.
 mari segi isi kandungan ini terdapat beberapa
fasal yang boleh dikupaskan: cerita sejarah,
hubung kait dengan ayat dan surah dan
peristiwa yang akan berlaku.
Ñ 
  erdapat banyak ayat dalam al-Quran menceritakan
mengenai sejarah atau kisah nabi-terdahulu untuk
dijadikan pengajaran.
 Contohnya kisah nabi Isa dan kisah ashabul kahfi
seperti mana ada dirakamkan dalam surah al-Kahfi
ayat 25: ͞dan mereka telah tidur dalam gua mereka;
tiga ratus tahun (dengan kiraan ahli kitabG dan
sembilan lagi (dengan kiraan kamuG
 Kisah tersebut berkisar pemuda ashabul kahfi.
Cerita yang benar-benar berlaku di zaman
lampau dan sebelum Nabi Muhammad.
 Pemuda-pemuda tersebut telah dikejar oleh
Raja makyanus dan tenteranya. Bagi
menyelamatkan iman mereka, mereka telah
bersembunyi di dalam sebuah gua.
 Mereka telah ditidurkan oleh Allah di situ
selama 300 tahun mengikut perkiraan
matahari atau Masehi dan selama 309 tahun
mengikut perkiraan bulan atau Hijrah.
 Mereka dibangkitkan semula daripada tidur
dalam keadaan seperti asalnya.
¢
  

 
 Isi al-Quran tidak mempunyai percanggahan
dan mempunyai hubung kait antara satu ayat
atau surah dengan yang lain.
  idak seperti dalam kitab Bible yang ada
sekarang ini. Sebagaimana yang dikupas oleh
Syeikh Ahmad meedat dalam pidatonya.
  idak ada keterangan dalam Bible yang
mengatakan ͞sembahlah Jesus͟
 Selain itu, ada ayat mengatakan Jesus adalah
anak  uhan. Namun, dalam ayat lain
menyatakan sesiapa yang berbuat baik maka
merekalah anak  uhan.
 Hal ini berbeza dengan al-Quran. Bahasanya
adalah jelas, tepat dan menyeluruh. Segala
suruhan yang wajib diterangkan dengan jelas
dalam al-Quran seperti ayat hukum dikenakan
terhadap penzina dan lain-lain.
Ñ 
 
 Antara mukjizat al-Quran adalah menyatakan
perkara yang bakal berlaku.
 Sebagai contoh, peristiwa kemenangan Rom
terhadap Parsi dalam surah ar-Rum ayat 2-4.
 Begitu juga dengan peristiwa Qiamat
|   
 Al-Quran mempunyai pelbagai cabang ilmu,
dari bidang fiqh hinggalah mencakupi bidang
Sains dan teknologi.
 Antaranya ialah:
Ilmu ibadat
Ilmu aqidah
Ilmu pengetahuan tentang muamalat
Ilmu sastera
 Contoh bidang ilmu sains: penciptaan manusia
dimana ada dirakamkan dalam al-Quran
dalam surah al-Mu͛minun ayat 12-14
 Bagaimana mungkin umat pada zaman Nabi
Muhammad tahu berkenaan hal ini.