Anda di halaman 1dari 9

HARUS

Disediakan Oleh:
Nurhakimi Binti Aziz
Nursyafiqah Harris
Definisi

Perkara yang diberikan pilihan


oleh syarak sama ada ingin
dilakukan atau ditinggalkan.
Harus

Mukalaf yang melakukan perkara yang harus


tidak menerima pujian dan meninggalkannya
tidak akan mendapat dosa
Contoh perkara harus

tidur
minum

makan
Mukalaf yang melakukan perkara harus boleh
mendapatkan pahala ataupun berhadapan dengan
dosa berdasarkan niatnya.
Contoh
• makan untuk mendapatkan tenaga untuk
menunaikan ibadat
• Makan supaya bertubuh sasa untuk tontonan ramai
Syaikh Abdurrahman As Sa’di rahimahullah mengatakan :

“Hukum asal perintah yang terdapat di dalam Al Qur’an dan As Sunnah


adalah wajib, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa hukumnya
adalah sunnah atau mubah.
Dan hukum asal larangan yang terdapat di dalam Al Qur’an dan As
Sunnah adalah haram, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahawa
hukumnya adalah makruh”
Contoh perubahan hukum perintah dari wajib menjadi mubah :
Allah Ta’ala berfirman :

ْ ‫َو ِإ َذا َحلَ ْلت ُ ْم فَا‬


َ ‫ص‬
‫طادُوا‬
dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka
berburulah” (QS. Al Maidah : 2)

‫ض‬ِ ‫ص ََلة ُ فَا ْنت َ ِش ُروا فِي ْاْل َ ْر‬


َّ ‫ت ال‬ ِ ُ‫فَإِ َذا ق‬
ِ َ‫ضي‬
“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka
bumi” (QS. Al Jumu’a : 10)
Dua ayat di atas menunjukkan bolehnya berburu setelah ibadah haji selesai dan
bolehnya melakukan jual-beli lagi setelah selesai solat Jumaat. Kerana kaedahnya:
Setiap perintah yang datang setelah adanya larangan hal tersebut, maka
hukumnya kembali ke keadaan sebelumnya, yakni boleh.

Penerapan kaedah di dalam 2 ayat di atas :

Ketika sedang melaksanakan haji, orang tidak boleh berburu binatang buruan. Akan
tetapi setelah haji selesai, maka hukumnya kembali ke keadaan asal, yakni orang
boleh berburu lagi.

Yang kedua, hukum asal jual-beli adalah boleh. Lalu Allah S.W.T melarang jual-beli
setelah terdengar azan solat Jumaat. Setelah solat Jumaat selesai, Allah
memerintahkan manusia untuk bertebaran di muka bumi dan mencari kurna-Nya.
Maka perintah Allah dalam ayat tersebut tidaklah bermakna wajib, tapi kembali ke
hukum asal jual-beli, yakni boleh kerana perintah tersebut terletak setelah
larangan.
Refleksi
KELEMAHAN
-Kurang memahami hukum harus secara -Hanya mengetahui hukum harus secara umum
mendalam dalam konteks yang luas -tidak merujuk hadis sahih

KELEBIHAN
-Dapat memahami konsep dan perkara yang -Mengetahui lebih banyak hadis berkaitan
harus dalam konteks lebih luas hukum harus

CADANGAN TAMBAH BAIK


-Perbanyakkan membaca tentang hukum-hukum -Perbanyakkan membaca hadis melalui pelbagai
dalam Islam melalui pelbagai sumber dan bahan sumber dan bahan.

Anda mungkin juga menyukai