Anda di halaman 1dari 10

Etika dan

Perundangan Terapi
Kod Etika

Nilai teras terapi bermain adalah integriti, penghormatan dan kesaksamaan untuk klien. Ia
adalah proses bukan eksploitif. Sama ada bekerja secara persendirian atau oleh agensi,
bermain ahli terapi harus mematuhi komitmen yang sama terhadap amalan etika.

1. Keselamatan Pelanggan

Semua langkah yang munasabah dan sesuai harus diambil untuk memastikan keselamatan
kanak-kanak atau remaja semasa sesi terapi.
2. Perjanjian terapeutik

i. Garis kerja yang perlu dilakukan perlu dipersetujui dengan penjaga utama dan profesional
lain di mana sesuai yang terlibat dalam membantu anak / remaja.

ii. Semakan berikutnya syarat-syarat ini harus dipersetujui terlebih dahulu dari sebarang
perubahan.

3. Kecekapan

Ahli terapi perlu mengambil semua langkah yang munasabah untuk memantau dan
mengembangkan kecekapan mereka sendiri dan bekerja dalam batas-batas kecekapan itu. Ini
termasuk sokongan penyeliaan / sokongan perundingan terapi bermain yang sesuai dan
berterusan dan tetap.
Kod Undang-undang

1. Isu Tanggungjawab

Hubungan ahli terapi - kanak-kanak / remaja adalah diberi perhatian utama, ahli terapi
permainan mempunyai tanggungjawab untuk mengekalkan hubungan pelaporan dengan
agensi perlindungan kanak-kanak yang dibenarkan.

2. Kepada Anak / Remaja: Keselamatan Pelanggan

Ahli terapi perlu mengambil semua langkah yang munasabah dan sesuai untuk memastikan
bahawa kanak-kanak / remaja tidak mengalami sebarang kecederaan fizikal atau emosi
semasa terapi.
3. Autonomi Klien

3.1. Ahli terapi perlu ketahui sepanjang masa dalam terapi bahawa kanak-kanak / remaja
mempunyai keupayaan untuk memudahkan penyembuhan dan pertumbuhan mereka sendiri
melalui proses terapeutik.

3.2. Ahli terapi tidak boleh mengeksploitasi pelanggan mereka secara kewangan, seksual, emosi
atau dengan cara lain. Melibatkan diri dengan aktiviti seks dengan pelanggan adalah tidak
beretika.

3.3. Ahli terapi perlu memastikan persekitaran yang selamat dan selamat di mana pelanggan
tidak diperhatikan oleh sesiapa selain ahli terapi mereka. Pemerhatian sesi, rakaman video /
audio boleh dilakukan hanya dengan keizinan daripada anak / remaja atau penjaga mereka.
Etika dan Perundangan Terapi Bermain
4. Kontrak terapeutik

4.1. Ahli terapi bertanggungjawab untuk menjelaskan syarat terapi yang ditawarkan,
termasuk ketersediaan, tahap kerahsiaan, dan harapan mereka terhadap agen pentauliahan
mengenai pembayaran, perjumpaan yang dibatalkan dan apa-apa perkara penting lain.

4.2. Adalah penting bahawa terdapat perundingan dan pemahaman penuh mengenai proses
terapeutik dan apa yang diperlukan oleh klien dan pihak-pihak yang berkaitan sebelum
kontrak dipersetujui. Ini memerlukan memberitahu jururawat dan agensi tentang peranan
dan tanggungjawab mereka sebelum terapi bermula.

4.3. Ahli terapi perlu merakam sesi mereka mengikut peraturan agensi di mana mereka
bekerja.
5. Kecekapan terapi

5.1. Ahli terapi harus memantau secara aktif batasan kecekapan mereka sendiri melalui
sokongan pengawasan terapi / perundingan. Ahli terapi perlu berlatih mengikut batasan
mereka sendiri yang diketahui.

5.2. Ahli terapi tidak boleh bekerja apabila kefungsian mereka terjejas berikutan masalah
peribadi atau emosi, penyakit, kecacatan, alkohol, ubat-ubatan atau apa-apa sebab lain
yang mungkin memberi kesan negatif kepada kanak-kanak / remaja.

5.3. Ini adalah petunjuk kecekapan ahli terapi bermain apabila mereka mengenali
ketidakupayaan mereka untuk bekerja dengan anak / remaja dan membuat rujukan yang
sesuai.
6. Untuk Diri sebagai Terapis

6.1. Ahli terapi mempunyai tanggungjawab kepada diri mereka sendiri dan klien mereka
untuk mengekalkan keberkesanan, daya tahan dan kemampuan mereka sendiri untuk
membantu klien.

6.2. Ahli terapi sepatutnya menerima latihan yang mencukupi dan harus mengekalkan
perkembangan profesional yang berterusan.

6.3. Ahli terapi harus mengambil semua langkah yang munasabah dan sesuai untuk
memastikan keselamatan peribadi mereka sendiri.
7. Kerahsiaan

7.1. Ahli terapi perlu mengambil semua langkah yang munasabah untuk berkomunikasi
kepada kedua-dua anak / remaja dan penjaga sejauh mana kerahsiaan yang dapat mereka
tawarkan kepada pelanggan mereka sebelum terapi dimulakan.
Rujukan
 http://www.ipta.ie/about-us/code-of-ethics/