Anda di halaman 1dari 46

PERANAN GURU

SEKOLAH RENDAH
CHIAM SHIUN TIAN
SOON SHI CHING
WENNY NGUAI YIENG LING
Pengamal
Ilmu dan
Kemahiran
Pengurus
Pembimbing
Pembelajaran

Pembentuk Pengamal
Tingkah Laku
Guru Reflektif

sbg
Pengganti
Penyelidik
Ibu Bapa

Agen Agen
Perubahan Sosial
Guru sebagai pengamal ilmu
Guru sebagai pengamal ilmu perlu:
• mengaplikasikan segala ilmu dan kemahiran
• mendalami ilmu sebyk mungkin supaya dapat
menyebarkan ilmu kpd para murid.
• Mempraktikkan budaya ilmu dan bertukar fikiran
serta mencari pengalaman baru
• Mempunyai peranan serta tanggungjawab sosial.
Guru sebagai pengamal ilmu
Guru sebagai pengamal ilmu perlu:
• Secara bijak merancang dan melaksanakan sesuatu
tindakan secara berterusan.
• Mempersiapkan diri dr segi keilmuan
• Membersihkan diri dr segi sahsiah
• Meningkatkan kecekapan, ketajaman dan keterampilan
diri dalam pelaksanaan tugas
• Melaksanakan tugas keguruan dengan sebaiknya
• Menawarkan khidmat bakti dan kepimpinan dalam
kehidupan bermasyarakat
Guru sebagai pengamal ilmu
Guru sebagai pengamal ilmu perlu:
• Mempunyai rasa sayang
• Tidak menuntut sebarang bayaran drpd murid atas
pengajaran yg dilaksanakan
• Mengajar tajuk konkrit -> abstrak
• Memberi teguran yg berhemah ke atas murid yg
bersalah
Guru sebagai pengamal ilmu
Guru sebagai pengamal ilmu perlu:
• Menunjukkan sikap jujur serta mewujudkan
interaksi positif pelbagai hala.
• Menggunakan pelbagai kaedah dan teknik yg
memudahkan murid menjalankan aktiviti
pengajaran.
• Bertanggungjawab menyebarkan ilmu pengetahuan
dan kemahiran kpd murd.
Kemahiran
Belajar

Kemahiran Kemahiran
ICT mengurus

Kemahiran2
Kemahiran yang perlu Kemahiran
berkomunikasi diamalkan oleh merancang
guru

Kemahiran Kemahiran
mengajar berfikir

Kemahiran
pemudahcara
Guru sebagai pengamal kemahiran
Guru sebagai pengamal kemahiran perlu:
• Cekap menggunakan segala kemahiran ketika
menjalankan tugasan pengajaran, bimbingan dan
aktiviti kokurikulum
• Sentiasa berusaha meningkatkan kemahiran
• Mempunyai dedikasi yang tinggi serta mengambil
berat tentang murid-muridnya
Guru sebagai pembimbing
• Dalam proses memberi bimbingan, peranan
guru pembimbing ialah:
• Mengenal pasti murid-murid yg bermasalah
• Membuat rujukan kpd pihak tertentu
• Mengumpul seberapa banyak maklumat yg blh
mengenai murid yg terlibat dlm proses
bimbingan
• Memberi bimbingan scr individual/berkelompok
Guru sebagai pembimbing
• Pendekatan yg perlu diberikan pertimbangan:
• Bimbingan utk perkembangan murid
• Membentuk personaliti dan konsep kendiri yg positif ke arah
mencapai prestasi diri yg lebih baik

• Bimbingan sbg langkah pencegahan


• Menyediakan sistem akauntabiliti untuk mencegah dan
menyekat kemungkinan berlakunya permasalahan dalam
pembelajaran murid.
• Bimbingan utk pemulihan
• Bimbingan menghadapi krisis
Guru sebagai pembimbing
• Pendekatan yg perlu diberikan pertimbangan:

• Bimbingan utk pemulihan


• Membantu murid yg lemah untuk mempertingkatkan prestasi
diri dalam pencapaian akademik.

• Bimbingan menghadapi krisis


• Merujuk kpd kes-kes kritikal
Guru sebagai pengamal reflektif
• Membuat pertimbangan dan pemikiran yang
mendalam sebelum P&P
• Menganalisis diri serta menyedari kekuatan dan
kelemahan diri utk meningkat kualiti pengajaran.
• Galakkan murid-murid memperoleh kemahiran
berfikir secara kritis dan kreatif
• Dapat membantu murid mengaitkan semula idea
yang hendak dikaji,mengusulkan hipotesis,menilai
kemungkinan penyelesaian masalah
Guru sebagai pengamal reflektif
menjelaskan

Kefahaman baru Transformasi


membuat atau merancang tindakan
merancang pedagogi
pengubahsuaian

Transformasi
Refleksi-refleksi terhdp
merancang tindakan
tindakan yg diambil
pedagogi

Proses reflektif
pengajaran
Guru sebagai pengamal reflektif
• Mengaitkan sesuatu idea dengan pengalaman yg sedia
ada
• Mengemukakan soalan kendiri
• Mengusulkan hipotesis dan andaian
• Mengemukakan pelbagai kemungkinan penyelesaian yg
wajar
• Menilai kemungkinan penyelesaian scr kritis dan kreatif
• Penyelesaian masalah
• Renungan kembali reflektif
• Pemikiran reflektif perkaitan dengan pengalaman sedia
ada
Guru sebagai pengamal reflektif
• Mendedahkan murid-murid dgn kemahiran reflektif
untuk diaplikasikan dalam kehidupan seharian.
• Cara yg blh digunakan oleh guru:
• Memperkenal masalah secara terbuka
• Melatih murid supaya cekap menggunakan teknik
penyelesaian masalah
• Membimbing murid menggunakan pemikiran kritis,
kreatif dan metakognisi
PENYELIDIK
Penyelidik

• Penyelidikan merupakan salah satu amalan


profesionalisme yang efektif.
• Menerokai idea-idea baharu tentang
kaedah-kaedah mengajar dalam
pengajaran.
Keperluan Penyelidikan
Guru berminat untuk membuat reflektif dan
memajukan kerja mereka.

Menghubungkait reflektif dan tindakan mereka


secara erat.

Mengumumkan pengalaman mereka secara terbuka


serta memberi perhatian terhadap kerja dan
situasi, berdasarkan teori, amalan kerja & situasi
Penyelidikan akan dihasilkan dengan
lebih berkesan jika:

Pengumpulan data dengan bantuan orang lain

Penyertaan individu lain dalam membuat kesimpulan

Berkongsi kuasa dan mengelakkan amalan hireraki

Kolaborasdi antara ahli kumpulan


Ciri –ciri penyelidikan yang dijalankan
dengan kerjasama rakan sejawat:
Dijalankan secara Membentuk sikap
usahasama komuniti
Lingkaran renungan Tinjauan, perancangan, pelaksanaan
kendiri &pemerhatian, reflektif

Tidak terhad/berhenti dalam kajian 1 tahap saja


Beberapa
Tertumpou kepada penyelesaian masalah dalam tahap
bilik darjah kitaran
sehingga
Segala proses penyelidikan meliputi penggunaan mencapai
peringkat
dan penyimpanan data dan rekod yang sistematil optimum
Penyelidikan
• Mengenalpasti dan menganalisis masalah kurikulum
• Merancang dan membentuk strategi untuk
penyelesaian masalah
• Melaksanakan dan menguji strategi
• Menilai keberkesanan
• Membuat reflektif
• Membuat kesimpulan
• Mengulang kitaran kedua segingga mencapai
tahap yang memuaskan
• Melapor hasil
Agen sosial
• Penyebar ilmu kemasyarakatan.
• Pembentuk sahsiah sesuai dengan norma dan nilai
masyarakat.
• Pembentuk masyarakat penyayang.
• Menjadi role model kepada murid dan
masyarakat.
• Penghubung di antara guru, ibubapa, pegawai
kerajaan dengan masyarakat dan penyumbang
kepadamasyarakat.
Agen Perubahan
• Membawa ilmu pengetahuan dan
mengajarkannya kepada masyarakat-
mengubah cara hidup masyarakat
Prinsip-prinsip perubahan guru
Mesti selaras dengan
Mengenalpasti ilmu
keperluan
pengetahuan yang
• Menjadi satu alat perubahan merupakan titik permulaan
berkaitan dengan
yang penting
perubahan
• Mesti timbul daripada keperluan kendiri
Boleh terlibatperubahan
Mengelakkan dengan
• Mesti dirancang aktiviti dilemah
menjadi sekolah dan
atau di
kelam
luarkabut
sekolah

• Boleh disedia sama ada secara dalaman/ luaran

• Mesti berorientasikan matlamat


pg205

Empat jenis perubahan


kemahiran (dessler, 1995) Memenuhi
kehendak
pelanggan
Perubahan ke Perubahan
arah reaktif/
Perancangan peningkatan proaktif
yang Menghadapi
berstrategi pesaing
Perubahan Perubahan baharu
untuk
stategik akibat drpd
mencapai
organisasi jangkauan
matlamat
Langlah-langkah melaksanakan
perubahan:
(Mohammed Sani, 2000)
1. Mengenalpasti perubahan untuk keperluan
2. Mengenalpasti pihak yang terlibat
3. Keperluan perubahan komunikasi
4. Dapatkan pandangan subordinat yang terlibat
5. Melakukan perubahan dan bersedia untuk
membuat penguabahsuaian
1. Memenuhi sifat sentiasa ingin tahu kanak-
kanak.
2. Memupuk keyakinan dan kemahiran bertutur
kanak-kanak.
3. Menjadikan waktu di sekolah lebih harmonis
supaya murid tidak tertekan dan mengalami
gangguan emosi.
4. Ibu bapa memberi tempat tinggal, pakaian
dan makan minum, guru memberi ilmu,
didikan, budi, akhlak, serta kemahiran dan
kepandaian dalam kehidupan murid.
• Mengambil berat murid, sedia mendengar dan
memberi perhatian kepada setiap murid tanpa
ada unsur bias.
• Murid lemah dikasihani, yang silap ditegur
dengan baik.
• Bimbingan menghasilkan kecemerlangan.
• Memahami kehendak dan perilaku kanak-
kanak.
• Membekalkan persekitaran dan tempat
belajar yang selesa dan sesuai.
• Menggunakan pendekatan ibubapa seperti
kasih sayang, mesra untuk memahami
kehendak murid.
• Berjiwa cekal semasa berhadapan dengan
murid yang bermasalah.

- Kerjasama ibu bapa dan guru penting bagi


menyediakan satu persekitaran pembelajaran
yang membina untuk murid.
• Membina hubungan positif antara guru
dengan murid berlandaskan perasaan kasih
sayang.
• Sentiasa memberi pujian yang ikhlas dan tepat
kepada murid-murid.
• Memberi nasihat yang tepat dan jelas kepada
murid yang melakukan kesalahan.
Pendekatan Lee Center(1976) –
Model Disiplin Tegar

• Nama kanak-kanak yang melanggar peraturan


akan dipaparkan pada papan kenyataan dan
guru memanggil ibubapa ke sekolah.
• Rekod nama tersebut dan dihantar kepada
Guru Besar.
i. Teknik mengurus tingkahlaku murid

1. Alat Pengukuran Personal


- Kedekatan fizikal (physical Proximity)
• Mendekati murid dengan ekspresi yang berbeza
- Mobiliti fizikal
• Berjalan ke hadapan, ke belakang, ke tepi atau
mengelilingi kelas sambil membuat pengawasan.
ii. Teknik Pencegahan (preventives technique)

• Mengurangkan ketegangan dan


menggalakkan proses pengajaran.

Kaedah: Meminta murid supaya


- Mematuhi rutin bilik darjah
- Membuat sistem mengutip buku
- Menerima bentuk peraturan yang digubal.
iii. Tindakan Pembetulan
• Pengubahsuaian tingkahlaku positif dan
menghentikan tingkah laku negatif serta
mengharmonikan iklim bilik darjah.
Cth:
- Tukar tempat dan berjumpa dengan guru selepas
P&P.
- Membimbing perlakuan supaya menjadi lebih baik.
- Memperjelas tentang perlakuan tersebut.
Prinsip Pengurusan Tingkah Laku Murid

i. Prinsip Peneguhan
- Mengekal dan mengurangkan tingkah laku

ii. Jenis-jenis Pemerhatian


- Pemerhatian mengikut aspek dan tujuan tanpa
membuat tafsiran.
- Pemerhatian mengikut apa yang dirancang dan
menilai.
- Pemerhatian jangka pendek dan panjang.
Perkara Asas Pengurusan Tingkah Laku Murid

i. Peneguhan
ii. Hukuman
iii. Prompts (prompts respons, prompts stimulus)
-rangsangan untuk meningkatkan penglibatan
individu dalam melaksanakan tingkah laku yang betul.
iv. Kiu
- amalan membolehkan murid membezakan objek
atau konsep yang relevan dengan objek atau konsep
yang lain.
5.9 Pengurus Pembelajaran
• Sebelum menguruskan pembelajaran, guru
perlu menguruskan bilik darjah
- Mengurus murid-murid supaya menjalankan
tugas mengikut jadual.
- Memastikan murid mematuhi peraturan.
- Menguruskan keadaan fizikal bilik darjah
supaya kondusif.
- Mengurus aktiviti kumpulan.
Usaha Menguruskan Pembelajaran

• Meningkatkan teknik pengajaran dalam bilik


darjah.
- Menjalankan kajian atas keberkesanan proses
P&P.
- Menggunakan teknik reflektif.
- Pengajaran efektif. (Perancangan, pelaksanaan
dan penilaian pengajaran.)
• Mahir dalam penggunaan kaedah dan teknik
mengajar.