Anda di halaman 1dari 16

 Kita memerlukan air untuk pelbagai aktiviti

harian seperti minuman, membasuh, mandi


dan memasak.
 Air juga digunakan untuk tujuan lain seperti:
 tempat tinggal bagi sesetengah hidupan
 bahan mentah bagi industri makanan
 Haiwan dan tumbuhan memerlukan air untuk
menjalani proses hidup dan juga untuk
kemandirian.
PENCEMARAN AIR
DISEBABKAN OLEH
AKTIVITI – AKTIVITI
MANUSIA
Membuang
sampah
merata - rata
Membuang
sampah
merata - rata
Membuang
sampah
merata - rata
Penyahutanan
Penyahutanan
Membuang
bahan
buangan
bertoksik ke
dalam sungai
Membuang
bahan
buangan
bertoksik ke
dalam sungai
Tidak membuang sampah ke dalam
Langkah2 sungai, tasik atau laut
Mengekalka Tidak membina kilang berhampiran
Kebersihan sumber - sumber air
Sumber Air Merawat kumbahan sebelum
mengalirkannya ke dalam sungai