Anda di halaman 1dari 5

FAKTOR PLURALITI ZAMAN KESULTANAN

MELAYU MELAKA
PEMERINTAHAN PERDAGANGAN

• Perlembagaan Melaka dilaksana berdasarkan • Perdagangan entrepot (dengan negara luar)


Islam (Kanun Melaka & Undang-Undang Laut • Hasil sistem pemerintahan terbuka dan
Melaka) pentadbiran pelabuhan yang sangat cekap
• Zaman keemasan dan kemuncak keagungan • Penglima dan laksamana Melaka proaktif
kerajaan Melayu proaktif mengawal keselamatan (bebas
• Tempat pertemuan pedagang (The Venice of ancaman perompak dan lanun)
The East) • Tahap keselamatan yang tinggi di Selat
• Pemerintahan diplomasi dan terbuka Melaka
• Sultan/ Pembesar mempunyai misi & visi yang • Kepulauan Melayu terkenal dengan rempah
hebat ratus yang dianggap barang mewah
KEPENDUDUKAN KEBUDAYAAN

Proses penghijrahan
Istana Melaka sebagai Pusat
berlaku secara alamiah/
Intelektual
semulajadi tanpa ada

Para pedagang tidak


Melaka menjadi kota
memerlukan passport &
metropolitan serta kota
visa sebagai pengenalan
multi budaya
diri.

Interaksi aktif di kalangan


pelbagai bangsa dan kaum
di Melaka

Pedagang yang
bermastautin diberikan
tempat tinggal di salah satu
bahagian di Kota Melaka
Wujud interaksi antara
KESAN
• Bahasa Melayu
penduduk Tanah
Melayu dengan
dijadikan sebagai
lingua franca
MASYARAKAT
pedagang luar.
PLURALITI
• Sayid Abd Aziz
ZAMAN
Penyebaran agama
mengislamkan Sultan
Mahmud Shah KESULTANAN
• Penterjemahan Kitab
Islam oleh pedagang-
pedagang Arab berlaku di Istana Melaka MELAYU
(Hikayat Amir
di Tanah Melayu. Hamzah, Hikayat
Muhamad Ali
MELAKA
Hanafiah)

• Sultan Mansur Shah


dengan Hang Li Po
Hubungan atas dasar hubungan
perkahwinan diplomatik
• Sultan Iskandar Shah
dengan orang luar. dengan Puteri Pasai
• Kesan: Wujud
masyarakat majmuk
Rujukan

• Mohd Ashraf Ibrahim, Mohd Aris Othman dll. (2013). Hubungan


Etnik. Selangor: Oxford Fajar Sdn. Bhd

• http://alhuriyyahctu555.blogspot.my/2015/09/pluraliti-pluralistik-
melayu-pluraliti_27.html