Anda di halaman 1dari 3

Bagaimana makanan dan pemakanan

dapat membantu memupuk hubungan


etnik di Malaysia?.
Ruang Sosial Makanan
Model Sosial Makanan Masyarakat Pelbagai Etnik di Malaysia

Ruang Awam Ruang Bukan Awam


Tiada berkaitan dengan
Berkaitan dengan acara
acara keagamaan atau
keagamaan atau
kepercayaan tetapi ada
kepercayaan.
kalanya boleh berkaitan
dengan acara keraian
keagamaan

Peranan Makanan dalam Kesepaduan Sosial


Melangkaui makanan yang berhubung kait dengan larangan agama
terutama melalui tahap kefahaman dan hormat antara satu sama lain.
Masyarakat Melayu