Anda di halaman 1dari 17

TUGAS HUKUM

OTONOMI
DAERAH
DISUSUN OLEH:
SALMA NUR SALSABILA
1111160134

PERDA DAN PERKADA


PERDA

MATERI TAHAPAN
PEMBENTUKAN
MUATAN PEMBENTUKAN
PERDA
PERDA PERDA

MUATAN
SANKSI PERDA
PERDA
PEMBENTUKAN PERDA

• PADA PASAL 236 UU NO 23 TAHUN 2014 PERDA


PEMBENTUKAN
DIBENTUK OLEH DPRD DENGAN PERSETUJUAN
PERDA
BERSAMA KEPALA DAERAH
MATERI MUATAN PERDA

ADAPUN MATERI MUATAN DALAM PERDA MENURUT UU


NO 23 TAHUN 2014 YAITU
A. PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DAN TUGAS
PEMBANTUAN
B. PENJABARAN LEBIH LANJUT KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI
TAHAPAN PEMBENTUKAN
PERDA

PERENCANAAN

PENYUSUNAN

PEMBAHASAN

PENETAPAN

PENGUNDANGAN
MUATAN PERDA

PEMBEBANAN
BIAYA KEPADA
PELANGGAR PERDA

ANCAMAN PIDANA
KEPADA
PELANGGAR PERDA
SANKSI DALAM PERDA

SANKSI YANG BERSIFAT MENGEMBALIKAN


PADA KEADAAN SEMULA

SANKSI ADMINISTRATIF
PERKADA

TAHAP-TAHAP PEMBATALAN
PENETAPAN
PEMBENTUKAN PERDA DAN
PERKADA
PERKADA PERKADA

PENYEBARLUASAN
PENEGAKAN
PERDA DAN
PERDA DAN
RANCANGAN
PERKADA
PERDA
PENETAPAN PERKADA

UNTUK MELAKSANAKAN PERDA ATAU


ATAS KUASA PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN, KEPALA DAERAH
MENETAPKAN PERKADA
TAHAP-TAHAP
PEMBENTUKAN PERKADA

PERENCANAAN

PENYUSUNAN

PENETAPAN

PENGUNDANGAN
PEMBATALAN PERDA DAN
PERKADA

APABILA GUBERNUR TIDAK


GUBERNUR WAJIB
MENYAMPAIKAN PERDA MENYAMPAIKAN PERDA PROVONSI
PROVINSI DAN PERATURAN DAN PERATURAN GUBERNUR
GUBERNUR KE MENTERI KEPADA MENTERI MAKA DIKENAI
PALING LAMA 7 HARI SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA
SETELAH DITETAPKAN
TEGURAN TERTULIS DARI MENTERI
PEMBATALAN PERDA DAN
PERKADA

Bupati/wali kota yang tidak


Bupati/wali kota wajib menyampaikan Perda
menyampaikan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan
Kabupaten/Kota dan bupati/wali kota kepada
peraturan bupati/wali kota gubernur sebagai wakil
kepada gubernur sebagai Pemerintah Pusat dikenai
wakil Pemerintah Pusat sanksi administratif berupa
paling lama 7 (tujuh) Hari teguran tertulis dari gubernur
sebagai wakil Pemerintah
setelah ditetapkan.
Pusat.
PEMBATALAN PERDA DAN
PERKADA

KARENA BERTENTANGAN DENGAN


PERATURAN PEUNDANG-UNDANGAN

BERTENTANGAN DENGAN
KEPENTINGAN UMUM

KESUSILAAN
PENYEBARLUASAN PROGRAM
PEMBENTUKAN PERDA DAN
RANCANGAN PERDA

KEPALA
DPRD DAERAH
ALAT
DPRD PELAKSANAAN KELENGKAPAN
DPRD
KEPALA PELAKSANAAN
SEKRETARIS
DAERAH DAERAH
PENEGAKAN PERDA DAN
PERKADA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PEJABAT PENYIDIK